DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2024. április 14. vasárnap

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Ef 4,1–16 „Éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok” (4). A hívő embernek mindenkori elhívása van, ami Krisztushoz kapcsol minket, hiszen ő hívott minket magához. Ezzel együtt megbízatást is ad, amivel felha...
Ef 4,1–16 „Éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok” (4). A hívő embernek mindenkori elhívása van, ami Krisztushoz kapcsol minket, hiszen...
Zsolt 136.   „Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete.” (23. v.)   Amikor megalázott helyzetben vagyunk, felkiáltunk: „Látod ezt, Uram?” Persze tudjuk értelmünkkel, hogy látja, tudj...
Zsolt 136.   „Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete.” (23. v.)   Amikor megalázott helyzetben vagyunk, felkiáltunk: &bdqu...
Jn 20,26-27És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek! Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet, és ...
Jn 20,26-27És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek! Azután...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Gyökössy Intézet

Aktuális

A Zsinat Elnökségi Tanácsának nyilatkozata

Ami hálára indít

Vallási identitásunk útkeresései

Misszió

Gyülekezetépítők a peremen

Hit és hivatás

Láttatni a láthatatlant

A lélek húrján pendülni

Ünnep

A feltámadott Krisztus a neveden szólít

Két keréken a kereszthez

Meglátogatásunk napja

Dunamellék

Lezárni és megnyitni

Nagyheti levél

A sokszínűségben is egy az utunk

Krisztusban meggyökerező életek

Három év szolgálata mérlegen

Helyeden vagy?

A helyemen vagyok?

Tovább

Beszélgetések

Alkotásban kapcsolódni

„Akik békét teremtenek”

Mi kell a nőnek?

Kapcsolódásaink

Mi közünk egymáshoz?

A fiatalok? Online vannak.

Közös szenvedély

Lelkipásztori hivatás

A dicsőség jeleinek munkása

A tűzrakók felelőssége

Iránymutató hang

Megtanulni az alázat cselekedeteit

Életre szóló elhívásban

Aki nem ismert akadályt

Kegyelem

Böjti körlevél

Istenkeresésünk a válságban

Dizájner

Vedd és olvasd!

A hit nem megy ki a divatból

Regényeken keresztül is meghallani Jézust

Érted is. Érted is?

További híreink

Ami hálára indít

Két keréken a kereszthez

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Életre szóló elhívásban
Teológiai munkákat írt és fordított, határokon átívelő kapcsolatokat épített, segélyek célhoz...
Mindenütt a rábízott Ige hirdetésének lehetőségét kereste, a lelkészi szolgálat pedig a próbatételek ellenére is az öröm útja volt számára. Czanik Péter portréja.