DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2024. április 20. szombat

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Ef 5,18–20 Nem mindegy, mivel telik meg az ember. Az „eltelés”, „betelés” megtörténhet a Lélekkel is. Ennek a kifejeződése Isten dicsérete. Nagyon szép, ahogyan itt Pál különböző hálaadási formákat sorol fel, melye...
Ef 5,18–20 Nem mindegy, mivel telik meg az ember. Az „eltelés”, „betelés” megtörténhet a Lélekkel is. Ennek a kifejeződése Isten dicsérete. Nagy...
1Kor 1,10–17   „Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.” (17. v.)   Küld...
1Kor 1,10–17   „Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisz...
Lk 15,4Megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt.
Lk 15,4Megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Aktuális

Férfiakat nevelni

Ami hálára indít

Vallási identitásunk útkeresései

Misszió

Ébredj!

Hit és hivatás

Láttatni a láthatatlant

A lélek húrján pendülni

Gyökössy Intézet

Szabadító

A feltámadott Krisztus a neveden szólít

Két keréken a kereszthez

Meglátogatásunk napja

Dunamellék

Lezárni és megnyitni

Nagyheti levél

A sokszínűségben is egy az utunk

Krisztusban meggyökerező életek

Három év szolgálata mérlegen

Helyeden vagy?

A helyemen vagyok?

Tovább

Beszélgetések

Alkotásban kapcsolódni

„Akik békét teremtenek”

Mi kell a nőnek?

Kapcsolódásaink

Mi közünk egymáshoz?

A fiatalok? Online vannak.

Közös szenvedély

Lelkipásztori hivatás

Gyülekezetépítők a peremen

A dicsőség jeleinek munkása

A tűzrakók felelőssége

Iránymutató hang

Megtanulni az alázat cselekedeteit

Életre szóló elhívásban

Kegyelem

Böjti körlevél

Istenkeresésünk a válságban

Dizájner

Vedd és olvasd!

A hit nem megy ki a divatból

Regényeken keresztül is meghallani Jézust

Érted is. Érted is?

További híreink

Fogyás helyett elköteleződés

A legújabb gyógymód ingyen elérhető

Ébredj!

Férfiakat nevelni

Ami hálára indít

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Életre szóló elhívásban
Teológiai munkákat írt és fordított, határokon átívelő kapcsolatokat épített, segélyek célhoz...
Mindenütt a rábízott Ige hirdetésének lehetőségét kereste, a lelkészi szolgálat pedig a próbatételek ellenére is az öröm útja volt számára. Czanik Péter portréja.