DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2024. június 20. csütörtök

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Mt 1,18–25 „Velünk az Isten” (23) – hangzott a hitvallás Isten népe életében a legnagyobb nyomorúságok idején, mint amilyen az Ézsaiás próféta korára jellemző kül- és belpolitikai viszálykodás volt. Ahogyan akkor betelje...
Mt 1,18–25 „Velünk az Isten” (23) – hangzott a hitvallás Isten népe életében a legnagyobb nyomorúságok idején, mint amilyen az Ézsaiás próféta korára ...
2Móz 15,1–21   „Erősségem  az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.” (2. v.)       Fel tudom idézni a gyermekkoromban hallo...
2Móz 15,1–21   „Erősségem  az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.” (2. v.) ...
2Kir 5,27Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága mindörökké. És kiment őelőle megpoklosodva, mint a hó.
2Kir 5,27Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága mindörökké. És kiment őelőle megpoklosodva, mint a hó.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Ajánló

Végy léleKzetet nálunk!

Múzeumok Éjszakája 2024

Egy rendhagyó portré

Kákicsi Ifjúsági Ház

Felfedezőúton az Ormánságban

Kiss Géza öröksége Kákicson

Lámpás az utókornak

Aktuális

A bűnbánat a legfontosabb

Jól olvasni egymást

Beszélgetések

Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál

Kiemelni a szemétből a szegényt

A megértés igényével

Misszió

A misszió kezdete: a megújulás

Együtt növekedve

A misszió: megsokszorozódás

Ébredj!

Lelkipásztori hivatás

„Áldást kaptál, áldást adj!”

Az őrségváltás áldása

Most kezd kibontakozni

Dunamellék

Továbbmenni az úton

A megújulás útja

Igéből élő gyülekezet

Örökké süt a nap

Van-e lehetetlen az Istennek?

Mintázatoktól az átformáltságig

Gyermekeink

Vadóc és az éjszakai bosszúálló

Az örökség

Szuperhősök a nyári táborban

Kapcsolódásaink

Szerelemünnep

Recept édesanyáknak: hittel élni, lazán venni

Lélek által

A kütyük, a boldogság és a hitvallás

Hit és hivatás

„Beletettem a lelkem”

„Művem a királynak szól”

Látogatás a józan építőbrigádnál

További híreink

Két lábon járó csoda

Végy léleKzetet nálunk!

Isten mint apakép

A bűnbánat a legfontosabb

Felfedezőúton az Ormánságban

Jól olvasni egymást

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • A megújulás útja
  • Egy rendhagyó portré
  • A megértés igényével

Portré

Örökké süt a nap
A sárbogárdi lelkésznő lenne az első, aki tiltakozna az ünneplése ellen – állította Magyarné...
Száz éve született Szabó Imréné Szabó Éva. Gazdag életútjából szemezgetünk.