Lehetőség a megfiatalodásra

Szemüveg és zsebkendő

„Ahogy hajdan megálmodták”

Egymást átölelve

Világjobbító ifjúság

Hír az üldözött keresztényekről

Kitűnő nap a közeledésre

Irodavezetőt keresünk

Készen az átmenetre

Csendesnapok másként

Szeretet-szövetségben

Megragadni a megragadhatatlant

Móricz Zsigmond, a nagyapám

Megmaradt lelkipásztornak

Az ember vagy a gép hibája?

Emberként, keresztényként, újságíróként

Nincs szeretet sebezhetőség nélkül

A gyümölcs ideje

Valósággá alkotott hit

Hamvakból új élet