Rádió áram nélkül

Lelkészpályák diktatúrák szorításában

Reformáció egyre táguló körökben

Lelket áztató dalok

Karácsonyi álom

Lónyay Menyhért emléke és öröksége

Dezinformációk kora

Nemzedéknyi idő az imaházban

Gyász

Isten zavarba ejtő modernsége

Egyéni és családi élettörténetek kísérői

Beszélő égbolt

Engedjétek és ne akadályozzátok

Apró Tanítványok

Olvasmányos Biblia

Sorsok és döntések

Tutanhamon nyomában

A presbitérium lelki közösség is

A köszönetmondás ideje

„Vissza kell térnünk az alapokhoz”