Érted is, amit olvasol?

A Szentírás olvasásának alapvető kérdése az, melyet Fülöp tett fel az etióp kincstárnoknak: Érted is, amit olvasol? Mindenkinek, aki belekezd a Biblia tanulmányozásába, meg kell küzdenie ezzel a problémával: valóban érti-e, megérti-e Isten üzenetét?

A Biblia olvasásához és értéséhez szükség van segítségre, elsősorban a Szentlélek vezetésére. Ebben a folyamatban fontos szerepet kaphat az is, aki elkísér a megértés folyamatában, ezt tette Fülöp apostol is. Egyedül nem megy, ezért is döntött úgy a Szentírás Szövetség és a Magyar Bibliatársulat, hogy közösen konferenciát szerveznek ezzel a címmel 2024. február 19. hétfőn 10 órától a Ráday Ház Tóth Kálmán-termében.

A Szentírás Szövetség küldetése, hogy segítse a fiatalokat a rendszeres és értő bibliaolvasás kialakításában. Ezt szolgálta 1997 óta negyedévente megjelenő Útjelző című kiadványuk is. A fiatalok olvasási szokásainak megváltozása indokolttá tette a bibliaolvasó kalauz online formájának kialakítását. A weblap tervezési szakaszába kérdőívek segítségével a fiatalokat is bevonták. Az így szerzett visszajelzések és tapasztalatok adták az ötletet, hogy érdemes lenne ezeket megosztani és továbbgondolni.

A konferencia első részében a meghívott előadók bemutatják és értelmezik a fiatalok közötti felméréseik és kutatásaik eredményeit: hogyan viszonyul ez a korosztály az olvasáshoz, azon belül is a Bibliához, a hithez.

Ablonczy Áron, az MRE Zsinati Ifjúsági Osztálya és az Ifjúságépítők vezetőjeként többek között egy 2020-as nagyszabású kutatás eredményeiről, és a fiatalok között szerzett tapasztalatai alapján beszél majd arról, hogy miért is olyan nehéz egy mai fiatalnak elköteleződni a rendszeres bibliaolvasás mellett.

Szűcs Sándor teológus olvasáskutatóként a mai fiatalok generációs jellegzetességeit mutatja be, hogy ezek mennyiben nehezítik és befolyásolják az olvasáshoz való viszonyukat és szövegértésüket. Hogyan támogathatjuk őket abban, hogy az olvasás jó élmény lehessen számukra, ezen belül a Biblia hogyan válhat számukra örömforrássá?

Dr. Fabiny Tibor, a KRE Hermeneutika Intézetének vezetőjeként mélyinterjúk segítségével a bibliaolvasási szokásokat és módszereket kutatta, ezeket a tapasztalatait osztja meg. Továbbá ismerteti az Egyesiített Bibliaolvasó honlapot.

A második részben a konferencia szervezői azokat a kiadványaikat mutatják be, amelyekkel a fiataloknak segíthetnek a rendszeres és értő bibliaolvasásban.

Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat 2022-ben kiadott Túlélőkészlet a Biblia olvasásához című kiadványát ismerteti. Győrffy Eszter, a Szentírás Szövetség vezetője bemutatja a fiatalok számára kifejlesztett online bibliaolvasó kalauzt, az ut-on.hu –t.

A záró kerekasztal-beszélgetésen arra keresik a választ, hogy a fiatalok között szolgáló lelkészek és vallástanárok hogyan érthetik meg a mai fiatalok helyzetét, olvasáshoz, hithez, közösséghez való viszonyát. Továbbá milyen eszközökkel, személyes kíséréssel és módszerekkel segíthetik hatékonyan a rájuk bízott fiatalokat.

A konferenciára alapvetően lelkészeket, vallástanárokat, teológushallgatókat várnak a szervezők, de szülőknek és tanároknak is hasznos lehet, ha szívügyüknek tartják, hogy a fiatalok rendszeresen olvassák a Szentírást.

A rendezvény idején lehetőség nyílik a kiadványok megvásárlására is.

Regisztráció február 14. éjfélig az alábbi linken lehetséges.

Részletes program:

2024. február 19. hétfő 10:00-14:00

Ráday Ház – Tóth Kálmán-terem

10:00 Köszöntés, áhítat (ApCsel 8)

10:15 Miért nehéz a bibliaolvasásra fiatalon elköteleződni? (Ablonczy Áron, Zsinati Ifjúsági Iroda, Ifjúságépítők)

10:35 Az olvasás megszerettetésén keresztül vezet az út a Biblia megszeretéséhez (Szűcs Sándor, ApCsel 29 Szolgálat)

10:55 Hogyan olvasod? (dr. Fabiny Tibor, KRE Hermeneutikai Intézet)

11:15 Kávészünet

11:30 A Túlélőkészlet a Biblia olvasásához című könyv bemutatása (dr. Pecsuk Ottó, Magyar Bibliatársulat, KRE-HTK)

11:45 Az ut-on.hu bibliaolvasó kalauz bemutatása (Győrffy Eszter, Szentírás Szövetség)

12:00 Ebédszünet (szendvics)

12:30 Hogyan legyünk Fülöppé? – hogyan segíthetjük a fiatalokat az értő bibliaolvasásban?

Kerekasztal-beszélgetés: Ablonczy Áron, dr. Pecsuk Ottó, Szűcs Sándor

13:20 Záró gondolatok

A Facebook-eseményhez ezen a linken lehet csatlakozni.