Ahol élő kövekből építkeznek

Száztíz éves templomuk korszerűsítését, új gyülekezeti termük kialakítását és közösségi helyiségük teljes megújítását ünnepelték az orgoványi és jakabszállási reformátusok 2023. november 5-én.Az orgoványi református templomban tartott hálaadó istentisztelet kezdetén Bán Béla bács-kiskunsági esperes köszöntését rövid orgonajáték követte, majd az elöljáró imádságára egy gitárkísérettel elhangzó dicsőítéssel válaszolt a gyülekezet. Az ünnepi alkalmon Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdette Isten Igéjét.

Tanúim lesztek!
Minden hiábavalóság a Prédikátor könyve 1. részének 2 verse szerint, azaz tűnékeny lehelet, hirtelen foszlik szerte a világban, mint a pára. Csak egy leheletnyi pillanat az élet, Salamon erre a tünékenységre figyelmeztet bennünket – hívta fel a figyelmet igehirdetésében a püspök. Az ószövetségi Ige mellett az újszövetségit is idézte. „Az Apostolok cselekedeteiben (23. rész, 11. vers) azt mondja az Úr Pálnak: »Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned!« Pál a fogságban kap ígéretet, ami akkor még érthetetlen és átláthatatlan számára, de Isten tervének beteljesítése lesz. Eljut Rómába és hirdetheti az evangéliumot.”

Míg a Prédikátor az emberi élet törékenységéről elmélkedik, addig Pál apostol Jézus Krisztus erejével, céltudatosan viszi az örömhírt az egész világban.

„Kétezer év távlatából is hisszük, hogy az életünkben minden azért történik, hogy minél több evangéliumi találkozás legyen. Ezáltal szembesülhetünk azzal, amit Isten mondani akar nekünk, hogy eljusson hozzánk az Ő örömüzenete: szerető kegyelméről, miszerint ebben a világban nem vagyunk egyedül. Isten megtartó, megváltó, szabadító és megerősítő kegyelme által el lehet engedni, amit elrontottunk, újra lehet kezdeni. Az Ő erejével, szeretetével, kegyelmével és azzal a reménységgel, hogy ha mi azt akarjuk, akkor velünk lesz. A Prédikátor szerint minden hiábavalóság, Jézus Krisztus pedig apostolain keresztül azt mondja, hogy az egyetlen, ami megmarad, az Isten élő beszéde. Isten Igéje megmarad örökké – mondták a reformátorok –, és mi hisszük és tudjuk, hogy minden azért történik, hogy ezzel az örök Igével mint személyes üzenettel tudjunk találkozni” – fogalmazott a püspök.

Felidézte azt is, hogy százötvenöt évvel ezelőtt járta az orgoványi tanyavilágot Baksay Sándor kunszentmiklósi prédikátor, aki házi istentiszteleteket tartott. Az ő szolgálata nyomán alakult meg az első helyi református gyülekezet, amely először leányegyházként működött, majd Molnár Gergely lelkipásztor idejében önálló anyaegyházközséggé szerveződött. „Mindez azért volt, hogy az itt élő embereknek esélye lehessen az evangéliumi találkozásra. Száztíz évvel ezelőtt szentelték fel ezt a templomot, hogy legyen egy hely, ahol szembesülni lehet Isten szabadító kegyelmével. Ma is, mindenütt, ahol templom épül, azért készül, hogy legyen egy hely Isten beszédének meghallására. Húsz évvel ezelőtt azért érkezett Orgoványra a lelkipásztor és családja, hogy újra és újra meghívjon bennünket az evangéliumi találkozásra. Az elmúlt években lezajlott sok-sok építkezés – amiért most hálát adunk – szintén azért történt, hogy legyenek helyek, ahol megkínálhatjuk egymást Krisztus örömüzenetével.”

„Amikor megvan a hely, és az Isten által elkészített idő is, akkor az Ő szavára elgondolkozhatunk az életünkről, és ezután úgy cselekedhetünk, ahogyan az Úr mondja nekünk. Arra vagyunk teremtve, hogy együtt tudjunk lenni Isten szeretetében a gyülekezeti imaközösségben, az egyházmegyében, az egyházkerületben és a magyar református egyház közösségében, a világ bármely táján” – mondta hálaadással Balog Zoltán.

Tegyünk tanúbizonyságot!
A hálaadó istentiszteleten Bán Béla esperes megnyitotta a nyilvános egyházközségi közgyűlést.Először Prózsa István lelkipásztor köszöntötte a vendégeket és a gyülekezet tagjait. Isten iránti hálával fordult mindazok felé, akik lehetővé tették a felújítási munkálatok finanszírozását és elvégzését: „Isten adta a lehetőségeket és Ő irányította az embereket.” Köszönetét fejezte ki a kormányzat támogatásáért, az egyházmegye segítségéért, a polgármester együttműködéséért és a gyülekezeti tagok adományaiért. Kiemelte a kivitelező plusz anyagi támogatását, amely az időközben megnövekedett költségek ellenére lehetővé tette a templom terv szerinti korszerűsítésének befejezését és a nyílászárók cseréjét. A cég mindkét ügyvezetője az orgoványi gyülekezet tagja.

Mint kiderült, a református közösség az új gyülekezeti termet még csak egyszer használta, mert a szomszédunkban dúló háború kitörése óta kárpátaljai menekültek élnek benne, így nyújtva számukra támogatást.

A lelkipásztor beszámolója után a jelen lévő palástos lelkészek áldáskívánása hangzott el, majd a település római katolikus és baptista felekezeteinek vezetői köszöntötték a gyülekezetet. A tizenöt évig itt szolgáló Magyarné Balogh Erzsébet lelkipásztor is elküldte köszöntő üzenetét.

Utasi Péter presbiter különösen szívén viseli a templom sorsát. A kivitelező vállalat ügyvezetőjeként elmondta: „Úgy éreztem, Isten bízta rám ezt a nagy feladatot.”

Így folytatta: „Isten mindent kirendelt: az építőanyagokat, a szakembereket, a műszaki megoldásokat és az anyagiakat is. Most hálát adhatunk megújult és energiatakarékos templomunkért az Ő dicsőségére! Azonban a továbbiakban egy még fontosabb építkezés vár ránk, amelyben mindannyian építőmunkások vagyunk. Ez Isten országának építése. Kezdjük a munkát ott, ahová Isten helyezett minket! Tegyünk róla tanúbizonyságot családtagjainknak, szomszédainknak, barátainknak és környezetünknek! Tegyük ezt úgy, hogy amikor majd az Úr megkérdezi, hogyan építettük az Ő országát és hogyan gazdálkodtunk a ránk bízott talentumokkal, akkor örömmel állhassunk meg előtte.”

Gál Szilvia polgármester személyes családi és református kötődéséről szólt, néhai gondnok nagyapjára emlékezett, és Isten áldását kérte a mai szolgálók életére.

Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke ökumenikus köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt időkben 3200 templom újult meg a Kárpát-medencében és kétszáz új templom épült. A keresztény felekezetek egységének fontosságára hívta fel a figyelmet.

A nyilvános közgyűlés bezárását követően, a főgondnoki hirdetések és a püspöki áldás után a közösség ünneplése szeretetvendégséggel zárult.

 

Képek: Vargosz

Hálaadás Orgoványban