Elhunyt Deák Zoltán református lelkész

Deák Zoltán nyugalmazott református lelkipásztort, életének 92. évében, 2023. november 17-én otthonában magához szólította Megváltó Urunk.  

Deák Zoltán, sokak Zoli bácsija Csillaghegyen született 1932. január 5-én, az akkor önállósodó gyülekezet születési anyakönyvében az ő keresztelése az első bejegyzés. A közösség tagjai 2022. január elején egyszerre ünnepelték az Egyházközség és nyugdíjas lelkésze 90. születésnapját, hiszen egyidős volt a gyülekezettel.

Óbudán, az Árpád Gimnáziumban érettségizett 1950-ben, majd a Statisztikai Hivatalban helyezkedett el, közben a teológiára jelentkezett. Emiatt 1952-ben kirúgták és a Lenárugyár segédmunkásaként fejezte be teológiai tanulmányait 1956-ban.

Előbb szülőföldjén, Csillaghegyen szolgált segédlelkészként, majd 1957-ben Kiskunhalasra helyezték. Két év után a Bács-Kiskun megyei Ordason lett helyettes lelkész, ahol megválasztása után 12 évig szolgált. Az ordasi évek alatt ismerkedett meg felségével, Nagy Zsuzsával, akivel 63 évig hűségesen kitartottak egymás mellett. Házasságukat Isten négy gyermekkel áldotta meg.

Amikor 1971-ben elhunyt Tóth Ernő Csillaghegy első lelkésze, akkor a gyülekezet Deák Zoltánt hívta és választotta meg. Harminc éven át, 2001-es nyugdíjba vonulásáig szolgált a gyülekezetben. A III. kerületben munkája elismeréseként Pro Óbuda díjat kapott.

Ameddig egészsége engedte, előbb rendszeresen, majd alkalmanként továbbra is hirdette az igét Csillaghegyen is, és mindenütt, ahová hívták. 2023. szeptember 17-én, érezve ereje fogyását, utolsó szolgálatával elbúcsúzott a szószéktől és az őt hallgató népes gyülekezettől. (Ekkor készült a fénykép.)

Deák Zoltán ugyanazzal hittel készült a mennyei hazába érkezésére, ahogyan lelkipásztorként szolgált. A Bibliaolvasó kalauz szerinti november 17-i újszövetségi szakasz egyik igéje ráillik életére és reménységére: „Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta.” (ApCsel, 27,25)

Temetéséről később intézkednek.