Mondj igent!

Hálaadás Veresegyházon a Kálvin Téri Református Iskola új összekötő épületszárnyának elkészüléséért.

Lépésről lépésre
Az egyházkerületi jegyzőkönyvek tanúsága szerint már 1631-ben létezett Veresegyházon református oktatás. Az első iskola 1718-ig működött, mikor császári rendeletre a váci püspök katonái a környék összes településének protestáns iskoláival és templomaival együtt elfoglalták; a lelkészt és a tanítót elűzték.
A Türelmi Rendelet után, 1784 végén alapult újra az egyházközség és a református iskola. Egészen 1948-ig működött, mikor az ország egyházi iskoláinak döntő többségével államosították.
A harmadik iskola alapítására 2007-ben került sor, és szeptember 1-jével indult az első évfolyam felmenő rendszerben, két osztályban, 43 diákkal, a tantermekké alakított lelkészlakásban. A lelkészcsalád hosszú évekre albérletbe költözött. 
A következő tanévre ismét növekedett a létszám. 2008 nyarán, három hónap alatt könnyűszerkezetes emeleti rész készült el – a négy tanterem két évre volt elegendő a növekvő iskolának.
A 2010/2011-es tanévre elfogytak a tantermek, így az iskola két osztálya a Zeneiskola és a Művelődési Ház pincéjében került elhelyezésre egy teljes tanéven át.
2011-ben az Önkormányzat beruházásában az egyházközség telkén épült fel az új iskola első üteme. Ebben 6 tanterem, gyülekezeti terem, díszterem, tanári szobák, melegítő konyha, ebédlő, tornaszoba, mosdók és mellékhelyiségek kaptak helyet.
2014-re ismét kinőtték az iskolát. Ekkor épült a belső udvar felé egy 4 tantermes toldalék. Ezzel az iskola mind a 16 osztálya számára volt tanterem, valamint alapítványi támogatással az udvari sportpálya is elkészült.
2017-ben Magyarország Kormánya 600 millió Ft támogatást nyújtott tornacsarnok és összekötő épület építésére. Sajnos az árak gyors emelkedése miatt egy újabb 200 millió Ft támogatással együtt is csupán a Tornacsarnok és az öltözők készülhettek el. – Az egyenlegrendezésből összerakott megtakarításokból 2019-ben a földszinti tantermek valósultak meg, majd 2020-ban az emeleti tantermek is, több mint 200 millió Ft értékben. A Tornacsarnok átadására 2019. szeptemberében került sor. Közben, reménykedve a további támogatásban, saját erőből elkészült az összekötő épület kiviteli terve.
Magyarország Kormánya nyújtott további támogatást az összekötő épület megvalósítására. 

Az iskola folyamatos növekedési pályán van: 2020-ban a nagy túljelentkezés miatt elindították felmenő rendszerben az évfolyamonkénti harmadik osztályt. A befejező épületrész kiviteli tervei elkészültek, melyben zsibongó, főzőkonyha, 200 férőhelyes ebédlő, valamint szaktantermek kapnak helyet. 
Tanulóik száma jelenleg 512, de szeptembertől várhatóan 550 közelébe emelkedik. Évek óta tervezzik óvoda indítását, mely reális igény, de nem tudjuk hol elhelyezni a gyerekeket.
A sok emberi segítség mellett hitük szerint az iskola legnagyobb támogatója maga az Úr Isten, aki megengedte és megadta, hogy ez a sok-sok csoda valósággá lehessen. Egyedül Övé a dicsőség!
 „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!” 
Zsolt 115,1

Teljesíteni az Atya akaratát
Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke Máté evangéliuma 21 részének 28-32. versei alapján mondta el igei üzenetét az ünneplő gyülekezetnek.
„Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben!
Ő így felelt: Nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment.
Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram. De nem ment el.
Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Azt felelték: Az első. Jézus erre ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a parázna nők előttetek mennek be az Isten országába.
Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.”

„Itt valami olyasmiről van szó, ami a veresegyházi nagytiszteletű úrra biztosan nem igaz, mert neki nem kellett kétszer mondani, hogy menjen, építsen, csinálja. Volt, akinek azt mondták, hogy inkább ne menjen, inkább ne építsen, inkább ne csinálja, és mégis megy. Ilyen is van. Hogy valaki azt mondja, hogy megyek, csinálom, és mégis megcsinálja. Hála  Istennek, van ez a harmadik lehetőség is. És milyen jó, hogy vannak itt ilyenek többen. Egyházból, közéletből, önkormányzatból, a gazdaság világából, akik igent mondtak, és aztán nem vonták vissza, hanem megvalósították és teljesítették az ígéretüket."

„Ez az Ige minket Jézus Krisztus iskolájába akar vinni, mert ez az Ige Isten családjáról szól, az egész emberiségről. És ebben az egész emberiségben benne van Veresegyház is, benne van, hála Istennek Magyarország is, benne van Európa is, és azt mondja ez az Ige, hogy valójában az élet legfontosabb dolgában csak két út létezik. Csak két válasz létezik, igen, vagy nem. És az életnek a legfontosabb dolga az, hogyha téged Isten megszólít, akkor mondj igent. Akkor válaszolj! Ő az, aki így szól, Ő az az édesapa, aki azt mondja mind a két fiának, hogy menjél el, indulj el, végezd a dolgot, éld az életedet, keresd meg azt, amit elkészítettem neked, hogy kiteljesedjen az életed. "

Az igehirdetésre a gyülekezet gyerekkórusának énekei feletek, majd Nyilas Zoltán esperes vezetésével nyilvános presbiteri gyűlés keretében folytatódott az alkalom.

Fukk Lóránt vezető lelkipásztor, Kovácsné Éles Edina beosztott lelkipásztor, dr. Tuzson Bence államtitkár, Pásztor Béla polgármester és dr. P. Tóth Zoltán egyházmegyei  főgondnok köszöntötték a gyülekezetet.

Ezt követően az ünneplő gyülekezet átvonult az iskola új épületszárnyához.
Nyilas Zoltán esperes áldó üzenetét követően ünnepélyesen felavatták és birtokba vették az épületet. Az együttlét szeretetvendégséggel zárult, ennek keretében lehetőség nyílt az építkezést bemutató kiállítás megtekintésére is.

 

 

Hálaadás Veresegyházon