Megkeresni minden báránykát

A meglepetés

Miért nem törölte el a szenvedést Krisztus feltámadása?

Feltámadunk, mert feltámadt

A bűnbaktól az engesztelésig

Van út haza

Neveden szólítottalak

A Presbiteri Szövetség felelőssége a presbiterek közösségében

Elhívottak, nők, lelkészek

Asztal, ahová odaülhetünk

Levelet írt lelkészeinek a kárpátaljai püspök

Lehet-e Istent szótagolni?

A szabadulás énekei

Isten új útjai a szétválás megszokott útjai helyett

A közösség ajándékai

Az egyetlen Úr imádására összegyűlve

Az egyetlen Úr vezetésével

Bár kicsinyek vagyunk és szenvedünk, nincs hiányunk semmiben

Kelts fel, és vonj minket tökéletes világosságodba!

Krisztus jelenléte megfordítja a világ szokásos rendjét