Amikor az Ige megszólal

Ha megtanuljuk, hogyan közelítsünk a bibliai szöveghez, és miként adjuk át az értelmét, akkor saját magunk és hallgatóságunk számára is életet formáló erővel hathat az Ige hirdetése. Ebben segít az idei Langham igehirdetői műhely, amelyre február 20-ig lehet jelentkezni.

Az értelmező vagy magyarázó igehirdetésre felkészítő Langham igehirdető-műhely John Stott evangelikál teológus szolgálata nyomán bontakozott ki szerte a világon. A brit lelkipásztor széles körben felhívta a figyelmet arra, hogy a napjainkban tapasztalható problémák lényegükben nem változtak, a kérdés inkább az, hogy mi történt a sóval és a világossággal? Azaz, miért nem fejti ki jobban gyógyító-helyreállító-megszentelő hatását Isten Igéje a keresztyén közösségekben, a megváltozott életeken keresztül pedig a bűn alá rekesztett világban? A Langham igehirdető-műhely célja, hogy lelkipásztoroknak és laikus igehirdetőknek egyaránt segítsen a szentírási szövegrészek eredeti jelentéséhez hűséges igemagyarázat készségének és eszközrendszerének elsajátításában, ekkor válhat ugyanis az igehirdetés Isten Igéjévé, amely változásra és cselekvésre készteti a hallgatóságot.

A Magyarországon ötödik alkalommal megvalósuló képzésre idén február 22. és 24. között kerül sor online formában. A képzés három modulból áll: az értelmező igehirdetés módszertanáról, valamint az Ó- és Újszövetségben kibontakozó üdvtörténetről esik szó. Az egymásra épülő modulokat általában három év alatt lehet elvégezni, ezúttal viszont mindhárom témakörről hallhatnak az érdeklődők. Így azok is bekapcsolódhatnak, akik még nem vettek részt Langham-kurzuson, akik pedig már ismerik a módszertant, tudásuknak megfelelő csoportmunkát végezhetnek. A képzés célja, hogy a résztvevők a Szentírás 66 könyvének fő üzenetét műfajonként is feltárják, valamint képesek legyenek átlátni és láttatni a könyvek egymásutániságában kibontakozó üdvtörténet nagyobb képét.

A szervezők az online képzési forma nyújtotta lehetőségekkel élve nemcsak az igehirdetőket, bibliacsoport-vezetőket, napi igefonalak szerzőit várják, hanem minden, a Szentírást jobban megismerni vágyó érdeklődőt is. A műhelyben ezúttal ószövetségi, evangéliumi és újszövetségi levélrészletet is elemezni fognak – árulta el érdeklődésünkre Schauermann Tamás, a Langham igehirdetői műhely egyik házigazdája.
„Délelőttönként Mark Meynell lelkipásztor, John Stott egykori munkatársa, a Langham Partnership regionális vezetője tart előadásokat egy-egy bibliai műfajról vagy szerveződési kategóriáról. Például arról, hogyan érdemes az Ószövetségből prédikálni, majd egy abból választott szövegrészletet elkezdünk feldolgozni egyénileg, majd csoportosan az általa megismertetett módszer segítségével. Ennek része a szöveg alapos megfigyelése, központi üzenetének beazonosítása, és annak feltárása is, hogy az igehirdető és a hallgatósága számára hogy nyeri el mindez a jelentőségét. Ezután a prédikáció központi üzenetét is megállapítjuk a módszer által meghatározott praktikus sorrend alapján. A módszer egyik sajátossága, hogy a prédikáció műfaja és szerkezete a szöveg szerkezetéhez, műfajához igazodik.”

Az alapos szövegelemzés és a prédikációs terv összeállítását követően a résztvevők egy meghívott igehirdető prédikációját hallgathatják meg az alapján az igeszakasz alapján, amellyel egész nap dolgoztak. Suhai György, a Fiúság Akadémia Ószövetség-tanára egy ótestamentumi igeszakaszról prédikál majd.
Szerinte az igeolvasók számára gyakran nehezebben értelmezhető bibliai rész számos kincset rejt magában. „Akkor szerettem meg nagyon az Ószövetséget, amikor felfedeztem azokat a benne rejlő mintákat, szereplőket, epizódokat, amelyek megértése a lelki üzenetük miatt önmagában is izgalmas volt, ám még nagyobb jelentőségre tettek szert, amikor felismertem, hogyan világítják meg ezek még jobban Jézus életének bizonyos epizódjait. Első olvasásra talán nem is gondolnánk, mi minden ott van a szövegben, hány előre- és visszautalás, amelyek egymástól nagyon távol élő nemzedékek életében mind ugyanarról a Megváltóról szólnak.”

Ezek, persze, gyakran meglepetésekkel is szolgálnak – tette hozzá. „A Máté evangélista által is idézett Immánuel-próféciát alapvetően romantikus üzenetként szoktak prédikálni karácsonykor, ám az eredeti kontextusban az ítéletes prófécia az akkori uralkodói dinasztia, Akház háza ellen szólt annak hitetlensége miatt. Vagyis fenyegető próféciaként hangzott el: igen, Isten velünk lesz, de csak azoknak bátorítás ez, akik a domináns hitetlenség ellenére is kitartanak az Isten iránti hűségükben. Ezt a kétélű próféciát tehát nem lehet általánosságban „bedobni” csak úgy karácsonykor, hanem hozzá kellene tenni, hogy vigyázz, nem biztos, hogy a mi boldogságunkra lesz, lehet, hogy az ítéletünkre – attól függően, hogyan reagálunk a Fiú megjelenésére.

Az Ószövetségben olyan jellemrajzokat is olvashatunk tehát egy-egy szereplőről, amelyek elképesztő mélységeket tudnak megmutatni az ember szívéből, belső motivációiból. A mostani konferencián is erre látunk majd példát: Sámuel első könyvének 15. fejezetét vizsgálva fontos észrevételeket tehetünk Saul elvettetésének megértéséhez.”

A háromnapos Langham igehirdetői műhely február 22-e, hétfő reggeltől február 24-e, szerda késő délutánig tart. A szervezők kérése, hogy csak azok jelentkezzenek a képzésre, akik vállalják, hogy mindhárom nap részt vesznek minden programon. A jelentkezéseket február 20., éjfélig várják. További részletek: itt.

A Langham igehirdetői műhelyek munkája az igehirdető-klubok által válik folyamatossá, ehhez mindazok csatlakozhatnak, akik a képzés első modulját már elvégezték. A felekezetközi klubok biztosítják, hogy tagjaik helyesen, magabiztosan és hatékonyan alkalmazzák az értelmező igehirdetés alapelveit. Az ország több pontján működnek havi rendszerességgel Langham igehirdetői műhelyek bibliacsoportvezetők, misszionáriusok vagy gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok és laikus igehirdetők részvételével. Az idei online kurzuson igehirdetői szolgálatot nem végző, de az értelmező igehirdetés iránt érdeklődő igeolvasók is részt vehetnek, előképzettségtől függetlenül.

Kapcsolódó cikkünk:
Egy történet részei vagyunk
Az igehirdető feladata nem más, mint hűségesen kibontani az Ige üzenetét, hűen a szöveg tartalmához, eredeti üzenetéhez és az azt leginkább kifejező szerkezethez. „Amikor megvizsgálunk egy igeszakaszt, azt kell megértenünk, ki mondta, kinek mondta, milyen környezetben, és mit akart ezzel elérni. Mi volt az ő üzenete? Igehirdetőként sok időt kell fordítanom rá, hogy ezt feltárjam. Nem arról van szó tehát, hogy szombaton keresek egy Igét a gondolataim alátámasztására, amivel el akarom érni, hogy egy konfliktus megoldódjon két gyülekezeti tag között. Csak miután megtaláltam a textus fő mondanivalóját, azután térhetek rá arra, hogy mit jelent mindez számunkra.” (Harmathy Ágota)
 

Képek: All Souls gyülekezet; Füle Tamás/ parokia.hu; MEKDSZ