Tegyünk egy téglát a kántortanító házába!

A 32. Művészetek Völgye fesztiválon a LéleKzet Református udvarnak ezúttal is a taliándörögdi templom és kertje adott otthont az emblematikus körtefával. Eközben az itt található régi kántortanító-ház is éledezik Csipkerózsika-álmából. Kezdetét vette a műemlék épület életveszélyessé vált északi falának bontása, és a felújítás sem várathat magára sokáig – feltéve, ha összegyűlik rá a pénz. Márpedig a kántortanító házának a jövőben központi szerepet szánnak a maroknyi helyi reformátusság és a falu életében – csakúgy, mint évszázadokkal ezelőtt.

A református templom szomszédságában álló egykori kántortanítólak bizonyíthatóan Taliándörögd legrégebbi fennmaradt lakóháza. A gyülekezet akkor kezdett építkezésbe, amikor első tanítója, Kovács József iskolamester 1792-ben a faluba érkezett. Ekkor épült fel nem csak a ma látható református templom, hanem a kántortanító lakóháza is egy már meglévő épület kibővítéseként.

A kántortanítólak egészen a XX. század közepéig működött a szépen gyarapodó református gyülekezet szolgálati lakásaként, valamint iskolájaként. A szocializmus idején a tanítás megszűnt, a gyülekezet fogyni kezdett, a házat pedig bérlők foglalták el – az utolsó lakó a kilencvenes években hagyta el a házat. Az épület lassú romlásnak indult, kihajló oromfalait az ezredfordulóra fatámrendszerrel kellett megtámasztani. Csipkerózsika-álmából csak nyaranta, a Művészetek Völgye fesztivál idejére ébredt föl, mint a Református udvar emblematikus helyszíne. Az elmúlás szomorúságát és szépségét tükröző, sajátos atmoszférájú épület számos kiállításnak volt inspiráló helyszíne, mígnem omlásveszélyes nem lett.  

A műemlék épület különlegességei közé tartozik többek között a déli oromfalon található későreneszánsz stílusú festett vakolat maradványai és a ház közepén található barokk kori, téglaboltozatos füstös konyha. A helyi reformátusok identitása, jelenléte és a nyári fesztiválmisszió szempontjából kulcsfontosságú épület megmentése évek óta a Református Udvar céljai közt szerepel. És bár jelenleg ebből még alig látszik valami, megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy az épület megmeneküljön az enyészettől.

Kapcsolódó cikkünk:
Csenddé lett
Azt hittem, időgép repített vissza a múltba, de súlyosan tévedtem, mert nem időutazáson voltam, hanem ténylegesen ott sétáltam a kántortanító házában 1792-ben.
A teknőben éppen megkelt a kérges kéz dagasztotta kenyér, a kemencében tűz ropogott, a tyúk tojást tojt, majd kireppent a barna vesszőből font kosárból. 

 

A Dunántúli Református Egyházkerület megbízásából műemlékvédelmi szakemberek, művészettörténészek bevonásával a Bivak Stúdió építésziroda 2020-ban elkészítette, és engedélyeztette a felújítás terveit. A Református udvar a Magyar Református Missziói Szövetség égisze alatt megkezdte a kivitelezés legelső – meglehetősen szerény költségvetésű – ütemét: az életveszélyes omlékony északi végfal bontását és szakszerű újjáépítését.

Reményteljes jövő
Célunk, hogy a dörögdi kántortanítóház úgy szülessen újjá, hogy ne csupán megőrizze egyedi, különleges értékét, hanem újra megtalálja célját, helyét, rendeltetését a helyi faluközösség, a környékbeli reformátusok és a fesztiválozó vendégek szolgálatában. Terveink szerint a felújított és korszerűsített ház év közben a helyi gyülekezet – adott esetben a faluközösség – alkalmainak adhatna teret, hétvégéken egy-egy kisebb egyházi csoport venné birtokba, míg nyáron művészeti táborok – különösképp a Művészetek Völgye – inspiráló helyszíneként, kiállítótereként szolgálna majd. A múlt kötelez. Célunk ugyanaz, mint az előttünk itt lakó kántortanítóké: az ide betérő kicsik és nagyok szemét, fülét, szívét megnyitni egymás és Isten felé.

A fal helyreállításához még mintegy félmillió forint hiányzik, később szükség lesz bontott cserepekre, jövőre pedig kétkezi munkára is. Ha bármilyen módon, akár csekély hozzájárulással is támogatná a taliándörögdi kántortanítóház megújításának ügyét, kérjük, írjon Szabó Györgynek a reformatusudvar@gmail.com e-mail címre!

Pénzadományát közvetlen banki átutalással a Magyar Református Missziói Szövetség számlájára utalhatja. Számlaszám:
CIB Bank 10700086-71523484-51100005. A közleménybe írja be: kántortanítóház.

A kántortanító háza