Világítótornyok vízparton és lélekben

Ragyogj, mint csillag!

Mezítelen voltam, és felruháztatok

Tanúságtevők lehetünk Isten missziójában

Csak láncszem – nem a lánc

Végy léleKzetet nálunk!

Járatlan utak, úttörő plántálások

Kiemelni a szemétből a szegényt

Igéből élő gyülekezet

A misszió kezdete: a megújulás

Az örökség

Missziói kapuk a lakótelepeken

Együtt növekedve

Kire bízzuk kincsünket?

A misszió: megsokszorozódás

Ábrándból valóság

Lelki edzettség a hittanoktatásban

Fogyás helyett elköteleződés

Ébredj!

A kitinpáncélból kibújó élet