A Biblia és a menedzselés kapcsolata

A Biblia modern kori üzleti tudományokra és a menedzselésre gyakorolt hatását taglalja az az előadássorozat, amelyet a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája szervez Tatabányán Gazdálkodási és Menedzsment Tanszéke Szakmai Műhelyének keretében.

A világon eddig egyedülálló sorozatot Tomka János, a MÜTF tanára és a KPMG-BME Akadémia társelnöke, ügyvezető igazgatója találta ki, aki januárban tudásmenedzsment témában könyvet írt A megosztott tudás - hatalom címmel - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön László József, a program szervezője, a Harvard Business Review vezető tanácsadója.

A kezdeményezés ötletét az a felismerés adta, hogy a korszerű menedzsmentoktatáshoz nélkülözhetetlen a Biblia alapvető fogalmainak, legfontosabb történeteinek és meghatározó alakjainak ismerete, ugyanakkor a főiskolai hallgatók döntő többségének nem volt lehetősége ennek elsajátítására - magyarázta László József. A sorozat célja, hogy párhuzamba állítsa a modern gyakorlatot és a bibliai példákat az emberek vezetése tekintetében.

A rendezvénysorozatról teljes körű kép- és hangfelvétel készül, mely televíziós ismeretterjesztő műsor és multimédiás oktatási segédanyag alapját képezi, illetve a programsorozatról könyv kiadását is tervezik.

Az április 8-án kezdődő, kéthetente tartandó ötrészes előadássorozat első alkalmát Mi (nem) a vezető dolga? - "Miért így végzed munkádat a nép között?" címmel tartja Tomka János és Bőgel György, a CEU Business School professzora. Ebben összehasonlítják a különböző menedzsmentfunkciókat és vezetői szerepeket Henry Fayol és Henry Mintzberg, illetve Jetró - Mózes apósa - és Mózes között. Ennek során megvizsgálják, hogy milyen vezetői tulajdonságokkal kellett rendelkeznie Mózesnek ahhoz, hogy kivezesse Izrael népét Egyiptomból, valamint arra is fény derül, hogy az após hogyan befolyásolta tanácsaival a nép vezetőjét döntéseiben - világította meg.

László József kiemelte: a biblia történeteknek vannak a jelenkorra vetíthető vezetéstudományi tanulságai, ezért állítják párhuzamba a mózesi történettel Henry Fayol francia menedzsment teoretikus és Henry Mintzberg üzleti és menedzsment tudós elméleteit. Mintzberg például a vezetői tevékenység személyközi, információs és döntési szerepét vizsgálta. Utóbbi keretében egyebek mellett változásokat kezdeményez és irányít, problémákat old meg, forrásokat oszt el, más szervezetekkel tárgyal, illetve egyezkedik.
Tájékoztatása szerint a sorozatban helyet kapott még Nehémiás könyve, valamint Lukács evangéliuma a vezetői felelősségről, a tudás és tehetség kapcsolata Máté evangéliuma alapján, illetve a hatalom megközelítése János evangéliuma szerint, Pilátus és Jézus kapcsolata fényében. Ez utóbbit összevetik Alvin Toffler és Malcolm Gladwell teoretikusok munkásságával is.