A hálaadás képe

Adományként kapott festmény lett a Ráday Ház főlépcsőházának új éke, amely a földön dolgozó emberek esti imájának pillanatát ragadja meg.

Új festménnyel gazdagodott a budapesti Ráday Ház (1092 Budapest, Ráday utca 28.) épülete: Miklós József festőművész alkotása a második emeleti díszterem mellett, a főlépcsőház falán csodálható meg, és magánadományként érkezett új helyére. Az adományozó Maczek Ilona galérista volt, az adományozásokról szóló dokumentumokat 2022. szeptember 29-én csütörtök délután írta alá Balog Zoltán dunamelléki püspökkel és zsinati lelkészi elnökkel, valamint Veres Sándor dunamelléki főgondokkal együtt.„Képgyűjtemények kezelésével foglalkozom, így akadtam rá erre a csodálatos festményre” – mesélte nekünk Maczek Ilona. „Már egy ideje a tulajdonunkban lehetett, amikor eszünkbe jutott férjemmel, aki a Ráday Ház felújításán dolgozott, hogy ebben az épületben lenne a legjobb helye. Az adományozással ugyanakkor édesapám emléke előtt is tisztelegni szeretnék, aki a Lónyay Utcai Református Gimnáziumba járt, fiatalon a Kálvin téri templomban orgonált, és református hite mindig fontos volt számára.”

Miklós József festőről elmondta: az 1800-as évek végén született, és az 1900-as évek elején Budapesten tanult képzőművészetet. Ezt a képet nagyjából 1926 körül festhette, tehát még tanuló volt, amikor belefogott. Később Svédországba költözött.„A kép igen hasonlít a francia realizmus nagy alakjának, Jean-François Millet festőművésznek az egyik alkotására, az Esti imára (Angelus) amely a párizsi Musée d’Orsay épületében van kiállítva. Ez a híres mű témájában, stílusában, hangulatában és formájában is visszaköszön Miklós József alkotásában. Lehet, hogy ihletforrásként szolgált számára. Ezért emlegettük Millet alkotása nyomán ezt az eredetileg név nélküli képet is Esti ima címen, amíg a kezelésünkben volt.”

A festmény azt a pillanatot ábrázolja, amikor a földeken dolgozó emberek estefelé megpihennek, és áldást adnak az Úrnak az aznap betakarított termésért. „Ezen a képen ugyan nincs templomtorony, amely képileg is utalna az esti harangszóra, mégis érződik rajta, hogy a háttérben az esti imára hívó harang szólhat, jelezve az aznapi munka végét. Jön az alkonyat, és a fehér felhők, amelyek a domb vonulatát követik, a reményt jelenítik meg. A hálaadás alázatát sugallja a föld, az emberek és az ég is. Azt remélem, hogy a festmény a Ráday Házban is erre a nagyon mély emberi pillanatra emlékeztet majd mindenkit, aki rátekint.”


Képek: Füle Tamás

Festményadományozás