A Harangszó augusztusi második számából

Orgonaavató koncertet tartottak az ippi református templomban, az 1820-ban készült orgona felújítása alkalmából. A lap címoldalas tudósításban számol be a közelmúltban tartott ünnepi eseményről. Szintén a címoldalon olvasható Makkay Botond vezércikke, aki Kenyérszegés címen fogalmazza meg gondolatait a közelgő újkenyér ünnepe kapcsán.

A Református élet rovatban ezúttal Dénes József nagyzerindi lelkipásztor első verseskötetének megszületéséről, bemutatásáról, verseinek méltatásáról olvashatunk Csanádi János tollából.
Szeptember folyamán még várják a jelentkezőket a novemberi egyházkerületi szintű színjátszó találkozóra - derül ki Farkas Antal várad-velencei lelkipásztor nyilatkozatából.
A lap Hit és élet rovata ezúttal az egyház és média kapcsolatát vizsgálja. Használható-e a média az egyház kezében? - teszi fel a kérdést írása címében Adorjáni László lelkész, a református Agnus Rádió alapító-igazgatója.  
A Presbiter rovat közli az augusztus végén tartandó egyházkerületi presbiterkonferencia részletes programját, valamint tudósítást a szilágysági  Hidalmáson tartott nemzetközi református sajtótalálkozóról, melyen a Harangszó is képviseltette magát.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

Csatolt állományok