A Harangszó júniusi második számából

Tizenkét kórus részvételével tartottak egyházmegyei kórustalálkozót Szilágysomlyón. A nemzetközivé bővülő eseményen a nyírbátori Kálvin kórus is fellépett - derül ki a lap címoldalas tudósításából. A presbiteri tisztség és felelősség mibenléte Enyedy András vezércikkének témája.

A Harangszó Nőszövetség-oldalán a berekfürdői nőszövetségi bibliaiskoláról tudósít Kovács Borbáth Katalin. Bogya Kis Mária egyházkerületi nőszövetségi elnök körlevele többek között az idei nőszövetségi konferencia programját és egyéb tudnivalóit is tartalmazza.
A Református élet rovatban Gergely András a Margittán elkezdődött egyházépítői munkát mutatja be és eredményeit méltatja. A Bihari Egyházmegye közgyűléséről Tóth Zsigmond közöl tudósítást. A hadadi Dégenfeld Egyházi Központ felújításáért szervezett idei jótékonysági estről szintén beszámol a lap.
A Presbiter rovatban ezúttal a közelmúltban újraszerveződött Erdélyi Presbiteri Szövetség marosvásárhelyi konferenciájáról számol be Venter Miklós. Az ifjúsági rovatban Kiss Gábor élménybeszámolója olvasható, az idei Függőleges konferenciáról.
A Hit és élet rovatban ezúttal Geréb Miklós elgondolkodtató, szerteágazó elemzése olvasható, mely istentiszteleti rendünk aktuális kérdéseit tárgyalja.
A Mozaik-oldal Adorjáni László karikatúráját, Bányai László Nursziai Benedek életét taglaló írását közli. Az Olvasólámpa rovatban ezúttal Csűry István püspök nemrég megjelent jegyzetválogatását ismerteti Wagner Erik, a kötet szerkesztője és előszavának szerzője. A Hírvivő rovatban érszentkirályi, köröstárkányi és krasznai események szerepelnek.
A lapszám négyoldalas választási mellékletet tartalmaz, mely az Egyházkerület választási szabályzatát, valamint az egyházmegyei és egyházkerületi tisztújítások választási ütemtervét tartalmazza.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a harangszo.blogspot.com címen olvasható.