A Harangszó legfrissebb számából (2009/8.)

A Zilahi Egyházmegyéhez tartozó Völcsök 110 éves református templomának történetét taglalja a Harangszó legújabb számának címoldalán Lovász István lelkipásztor.

Még tart a kegyelmi idő. Az Úr lehetőséget és alkalmat ad a szolgálatra - írja A presbiter címet viselő vezércikkében Csomay Árpád. A jegyzet aktualitását az adja, hogy idén presbiteri választásra kerül sor.
Teremjük tanítványságunk gyümölcseit - hív fel A Lélek csendje rovat címében a szerző: Balázsné Kiss Csilla - látszon életünkön, életformánkon a feltámadás csodája, az új élet öröme. Második részével folytatódik a Kálvin életéről szóló sorozat, melyet Csohány János egyháztörténész jegyez.
A Református élet rovatban ezúttal nagyvárosi szórványba látogatunk. A várad-rogériuszi eklézsia tavaly nyáron gyülekezeti ház építésébe kezdett. Kerekes József lelkipásztor az ezzel párhuzamos lelki építkezésről is szól a lap hasábjain.
A Harangszó rendhagyó módon két Presbiter-oldallal jelentkezik, melyeken sarmasági és nagydobronyi presbiterkonferenciákról, illetve az egyházkerületi presbiteri szövetség várad-velencén tartott közgyűléséről olvasható részletes beszámoló.
Karikatúráiról, vagy ahogy ő hívja rajzait: firkáiról vall Adorjáni László, a Harangszó 2007 nyarán indult karikatúra rovatának szerzője a vele készült interjúban.
A Mozaik-oldalon Dukrét Géza recenziója olvasható Kupán Árpád történész Biharszentjános krónikáját tartalmazó kötetéről, Pázmány Attila Nem megoldás a ciántabletta címmel reflektál egy keresztyénellenes politikai párt vezetőjének kijelentésére.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a http://harangszo.blogspot.com címen olvasható.

"Jövel Uram Jézus!- Jel 22,20. A feltámadott Krisztus jelenlétét megtapasztaló húsvéti ünnepet kíván a Harangszó szerkesztősége nevében:
Fábián Tibor
felelős szerkesztő