A Harangszó novemberi első számából

Az európai keresztyénség egyik bölcsőjének számító Itáliát kereste fel a közelmúltban protestáns teológusok egy csoportja. A tíz napos utazás gazdag élményeiről Nagy Norbert teológiai hallgató számol be címoldalas riportjában.

A lap vezércikkét Wagner Erik lelkipásztor jegyzi, írásának címe: A súsárló.
A Harangszó több cikke is a Kálvin Évhez kapcsolódik. Utolsó részéhez érkezett a Kálvin életét bemutató sorozat, míg a reformátor munkásságával, szellemi örökségével foglalkozó cikksorozat a második résszel folytatódik.
A lapban tudósítás olvasható a tízéves Partiumi Keresztyén Egyetem tanévnyitójáról, míg az ifjúsági rovatban ezúttal a Pósalakán tartott Sebes-Körös menti gyülekezetek ifjúsági találkozójáról olvashatunk.
A forradalmi emlékév jegyében, a temesvári népfelkelés huszadik évfordulójára Gazda Árpád újságíró Reális látomás - Népfelkelés Tőkés László ablakából című írásával emlékezik, emlékeztet a lap.
A Presbiter rovatban az Erdélyi Presbiteri Szövetség Segesváron tartott közgyűléséről tudósít Somogyi Botond. Ugyanitt Pozán Edit az aradi-battonyai presbiteri konferencia érdekesebb eseményeit eleveníti fel.
A lap nyolcadik oldala ezúttal Éneklő egyház oldalfejléccel jelentkezik a Szilágysomlyói Egyházmegye kórustalálkozójáról, valamint egy megkésett tudósítással az egyházkerületi kántorképzőről. Utóbbihoz kapcsolódik Geréb Miklós véleménycikke a Mozaik-oldalon.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban. A lap internetes oldala a http://harangszo.blogspot.com címen olvasható.