A Harangszó novemberi második számából

A címoldalon a dobrai református egyház történetének fontosabb eseményeit tárja az olvasó elé Kupán Árpád, a Gyülekezeti múltidéző rovatban.

A lap vezércikkét Hegyi-Füstös István jegyzi: A kurátor címen.
Egy kilenc éve elhangzott ígéretét váltotta be Koltón Hegedűs Lóránt nyugalmazott püspök, amikor is az egyik helyi presbiter harmadik gyermeke számára kiszolgáltatta a keresztség sákramentumát - derül ki Varga Károly írásából.
A harmadik résszel folytatódik Csohány János Kálvin örökségét, munkásságát felvonultató sorozata. Szintén a reformátorhoz kapcsolódik a lap ifjúsági rovata, mely Ki tud többet Kálvinról? címen tesztkérdéseket közöl Békefy Lajos összeállításában.
Gazda Árpád Népfelkelés Tőkés László ablakából című írása a második résszel folytatódik. Beszámoló olvasható a temesvári Dsida-estről, melyen az 1988-ban tartott szavalóest egykori résztvevői találkoztak ismét.
Egy Belényesújlakon tartott presbiteri konferenciáról közöl beszámolót a lap Presbiter rovata, valamint közli az idei Czeglédi-díjas presbiterek névsorát.
A Mozaik-oldalon Török Sándor jegyzete, valamint Bereczki András norvégiai élménybeszámolója olvasható. Ugyanitt ismét jelentkezik a lap Derűs percek című rovata, Csohány János anekdotájával.
A Hírvivő-rovat egész oldalon jelentkezik, többek között nagyváradi, krasznai, köröstárkányi és debreceni hírekkel.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban. A lap internetes oldala a harangszo.blogspot.com címen olvasható.