A Harangszó októberi első számából

 

A lap címoldalán, a Gyülekezeti múltidéző rovatban ezúttal az aradi református egyház évszázadairól olvashatunk Komádi Sándor tollából.

Egymás életének megízesítéséről, illetve ennek a mindennapokban tapasztalható fájdalmas hiányáról cikkezik Só és világosság című vezércikkében Hover Zsolt.

 

 

A Szegletkő-oldalon Balázsné Kiss Csilla igemagyarázata (A lélek csendje), valamint Orbán Levente kátésorozata (Hiszem és vallom) olvasható.

Az ifjúsági rovatban az első alkalommal, Sólyomkőváron megrendezett Partiumi Néptánctáborba, valamint a Zilahi Református Wesselényi Kollégium tanévnyitó ünnepségére kalauzoljuk az olvasót.

A hadadi Dégenfeld-kastélyban tartotta 15. honismereti konferenciáját a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság. A háromnapos eseményt Dukrét Géza vázolja.

A Református élet ezúttal a Nagyváradi Református Rádióstúdió műsorait, rovatait és lelkes műsorkészítőit mutatja be, a lelkész-főszerkesztő: Veres-Kovács Attila beszámolója által.

Két presbiteri eseményről is tudósít a Harangszó Presbiter rovata. Sólyomkőváron a Szilágysomlyói Egyházmegye ötödik presbiteri konferenciáját tartották, míg Tahiban az anyaországi presbiteri szövetség 11. országos konferenciájára került sor.

A Mozaik-oldalon Babes Ardai Erika és Zsigmond Sándor jegyzetei mellett Tolnay István tanügyi előadótanácsos a nemrég elhunyt dr. Fésűs Erzsébetre, az erdélyi-partiumi egyházi oktatás támogatójára emlékezik.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban. A lap internetes oldala a http://harangszo.blogspot.com címen olvasható.

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolt állományok