A levágott tagok élnek, mert élni akarnak

A magyar fájdalom életösztönünk riadója, a magyar bánat nem lemondó – hangoztatta Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pénteken, a nemzeti összetartozás napján a budapesti Nemzeti Színházban mondott ünnepi beszédében.

„Minket az Úristen stratégiai jelentőséggel vert meg. Mert teljesen egyedül a világ népeinek nagy családjában a világ legnagyobb ütközőpontján kell megmaradnunk.

De ha megtérünk és áldás leszünk, akkor a világot olyan kegyelmi kincstárral ajándékozzuk meg, amely a mi népünknek és nemzetünknek adatik a teremtés, a gondviselés és újjáteremtés rendjében”

– fogalmazott a református püspök az ünnepi díszelőadás felvezetéseként.

A nemzeti összetartozás napján, június 4-én az 1920-as trianoni békeszerződés aláírására emlékezünk, ezt 2010-ben iktatta törvénybe az Országgyűlés.

Balog Zoltán beszédében úgy fogalmazott: „a tét az, hogy tisztán tudjuk felismerni közös életünk küldetését”. Magyar feltámadás akkor van, ha készek és képesek vagyunk a keresztény hit és kultúra alaptörténését Krisztus feltámadásán megmérni – hangsúlyozta.

A mi magyar nagypéntekünk, a mi magyar golgotánk és kálváriánk Krisztus áldozata nélkül nem lesz az önmagunk feletti győzelem napja és velünk maradó állapota, megváltásunk záloga – jelentette ki a zsinat lelkészi elnöke.

MTI
F
otó: Máthé Zoltán