A megújulás fénye

Hager Ritta textilművésznek a Ráday Házban felavatott gobelinje egyszerre állít emléket a tűz pusztításának és mindannak, ami újjászületett és megújult.

Hager Ritta Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas magyar iparművész, textiltervező, gobelinművész, a Nemzet Művésze új alkotását avatták fel a budapesti Ráday Ház második emeletén 2023. december 19-én. A felkérésre készült, majdnem négy négyzetméteres gobelin központi motívuma egy fénylő égi kereszt, amely visszatükröződik a vízen, de megjelenik rajta a piros vonalak által jelképezett tűz is, amely a leégett Ráday Kollégium 2019-es tragédiájára emlékeztet.

Az ünnepi alkalmon Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke köszöntötte a művészt. Beszédében felidézte, hogy akkor ismerte meg Hager Rittát, amikor a berlini Brandenburgi Kapu csendtermében találkozott az ott látható alkotásával, amelyen egy sötét erdőn keresztülragyogó, oltáriszentségre emlékeztető napkorong látható. Balog Zoltán ennek a műnek a hatására érezte úgy, hogy személyesen is meg kell ismernie az alkotót.

A Ráday Ház számára készült gobelinen a tűz mellett megjelenik a megújulás, a tisztaság, az emelkedettség is – mondta a püspök. Hozzátette: a mű nagyon súlyos betegség idején készült, ezért sokat imádkoztak Hager Ritta egészségéért, de a művész ezalatt is dolgozott az alkotáson. Az egyházvezető most köszönetet mondott ezért, és egyúttal megköszönte neki azt a másik gobelint is, amely a püspöki váróteremben látható.

„Bízom benne, hogy ez is fontos állomásává válik annak a programnak, amelyet az előző kerületi és zsinati vezetéssel, Szabó István püspök úrral és Veres Sándor főgondnok úrral kezdtünk el, hogy a keresztet visszategyük méltó helyére: az életünkbe” – mondta a püspök.Hager Ritta egészségügyi állapota miatt csak rövid szakaszokban tudott a művön dolgozni. A művész az ünnepi alkalmon kifejtette: meg akarta ragadni azt, ami leégett és ami újra lett építve, emléket állítva a megújulásnak. „Ez csak Isten segítségével működhetett, ahogyan mindannyian csak úgy tudunk dolgozni, ha Ő segít” – fogalmazott.

Az alkotás folyamatáról elmondta, hogy imában születnek meg benne az első tervek, amelyeket utána lerajzol, és ezekből a rajzokból az egyik fia készít egy felnagyított változatot, amellyel már tud dolgozni.

Az ünnepségen elhangzott azt is, hogy az újjáépülés folyamatában lévő Ráday Házban tett látogatása idején Hager Ritta és Balog Zoltán közösen fedezték fel azt a két elszenesedett fadarabot, amelyből később a Ráday Ház kápolnája melletti fali kereszt készült.Balog Zoltán felolvasott egy részletet Hager Ritta vallomásából, amellyel a művész műhelyében találkozott:

„Ha eltűnődsz a csendben, elmerengsz létedben, lemerülsz mélyebben, ott megtalálod igazi valódat. Ez az utazás nehézségeken át vezet, de ha engeded magad Isten által szeretni, ha hagyod, hogy ő formáljon és kiégesse a salakot, a rosszat, a zavartságot, olyan szép leszel, megszületik benned is a fény. Az a tiszta fény, ami a béke és a szeretet. Ez az út örökké tartó öröm és fény a sötétségben. Ezt próbálom alkotásaimban elmondani.”

Hager Ritta a felolvasott idézethez hozzáfűzte: az „igazi valónk” az, amit az Isten belénk lehelt, amikor megszülettünk. „Ez az a fény, amely mindig működik bennünk, és amely mindenkiben benne van” – fogalmazott.


Hager Ritta gobelinje a Ráday Ház Ráday utca felőli főlépcsőházának második emeletén látható.

Képek: Füle Tamás
 

Hager Ritta