A válság kezdete óta megugrottak a bibliaeladások

Annak ellenére, hogy a válság idején számos árucikk iránt jelentősen visszaesett a kereslet, van egy könyv, amelynek eladása most is rendkívüli mértékben jövedelmező: ez pedig a Biblia.A londoni The Times összeállításában a kiadók és a könyvkereskedők is arról számolnak be, hogy az utóbbi időben már nemcsak a hagyományos amerikai bibliaövezetben vagy a fejlődő országokban, hanem Nagy-Britanniában is rekordokat dönt a Szentírás iránti kereslet. Az időtálló könyv, amely a történelem során számos válságban nyújtott vigaszt és reményt emberek milliói számára, nem csak a hívőknél népszerű.

"Nemde öt verebet meg lehet venni két filléren? És egy sincs azok közül Istennél elfelejtve" - olvasható a Biblia egyik könyvében, a Lukács evangéliumában. A Times szerint ezek és az ehhez hasonló igeversek számos embernek nyújtottak reményt a kilátástalannak tűnő helyzetekben a múltban, és ez modern korunkban is igaz, így nem csoda, hogy a gazdasági válság közepette egyre többen fordulnak a Bibliához, hogy erőt és vigaszt nyerjenek.

Az Amazon internetes könyvkereskedés adatai szerint 25 százalékkal nőtt a bibliaeladások száma az elmúlt évben az Egyesült Királyságban. A leglelkesebb bibliavásárlók az ország északi részén találhatók, az összes eladott Szentírás 20 százalékát innen rendelték, ezt követi 19 százalékkal London. És nem csak az Amazon oldalain növekedett meg az érdeklődés a könyv iránt. A Nagy-Britanniában található keresztény könyvesboltok legnagyobb láncolatának vezetője is hasonló tapasztalatokról számol be. Az is megfigyelhető, hogy nemcsak vásárolják, hanem egyre többen olvassák is az Isten beszédének tartott könyvet, hívők és nem hívők egyaránt. Egyházi könyvek kiadói azt is elmondták, hogy egy újfajta nyitottság tapasztalható a szellemi dolgok iránt a kiadói piacon, és az általános könyvesboltok is egyre több polcot biztosítanak vallási témájú könyvek számára.

A világ más tájain is tapasztalható a Biblia népszerűségének növekedése: míg 2006-ban 25,5 millió példányban kelt el, 2007-ben az Egyesült Biblia Társaság 27 millió darabot forgalmazott a szent könyvből. A legnagyobb mértékben természetesen Észak- és Dél-Amerikában növekszik a kereslet, ahol 11 millió Bibliát adtak el tavaly. Az egyik legnagyobb vásárlónak és kiadónak Brazília számít: a latin-amerikai országban évente átlagosan 5 millió példányban forgalmazza a Szentírást a Biblia Társulat. Az Egyesült Államokban a Biblia évről évre a legjobban fogyó könyvek közé tartozik, annak ellenére, hogy az amerikai háztartások 90 százaléka rendelkezik legalább egy példánnyal.

Mindemellett figyelemre méltó az a tény is, hogy Angliában a keresztény istentiszteletek látogatottsága is nőtt az elmúlt időszakban: 2008 karácsonyán sokkal többen vettek részt vallásos rendezvényeken, mint az előző években. Szeptemberben az anglikán egyház például azt állította, hogy 37 ezer új személyt regisztráltak a "Vissza az egyházba vasárnap" elnevezésű eseményen, mely során az egyháztagok hívják el barátaikat egy összejövetelre.

Némelyek a globális gazdasági válsággal hozzák összefüggésbe a hitélet iránti növekvő érdeklődést, egyesek azt állítják, az iszlamista terrorizmus is befolyásolja a bibliaeladásokat. A Biblia története című könyv szerzője azokra a történelmi példákra hívja fel a figyelmet, mely során az iszlám felemelkedése azt eredményezte, hogy egyre többen fordultak a Bibliához. "A Szentírás rendkívül népszerű lett a 11. század végén, az első keresztes háború alatt, amikor is Európa először nézett szembe egy nem keresztény vallástól jövő fenyegetéssel" - mondja az író. Ugyanez volt tapasztalható 1453 után is, amikor a muzulmánok elfoglalták Konstantinápolyt, amely egykor a kereszténység bizánci központjának számított. Annyi bizonyos, hogy a 2001. szeptember 11-ei merényletek után az Egyesült Államokban rekordmennyiségben vásárolták a Szentírást.

www.evangelikus.hu