Amit a budapesti lelkészképzésről tudni szeretnél

Tallózónkban bekukkantunk a Ráday Ház falai közé és bemutatjuk a teológusok világát mindazoknak, akik elhívást éreznek magukban arra, hogy ezen a területen szolgáljanak.

2023. február 15-ig jelentkezhetnek a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karára mindazok, akik Budapesten szeretnének teológiát tanulni. Mivel a Parókia portál rendszeresen ír arról, mi is zajlik a Ráday Ház falain belül, különös tekintettel a Hittudományi Karra, szeretnénk egy korábbi írásainkból álló tallózóval bemutatni a fővárosi lelkészképzést. Cikkünk végén a négy magyarországi teológia idei közös „toborzó” videója is megtekinthető, ahol a budapestin kívül bemutatkozik még a sárospataki, pápai és debreceni képzés is.A felkészülés helye
A dunamelléki lelkészképzés helyszínét és a hozzá tartozó diákotthont is magába foglaló Ráday Háznak nemcsak a falai újultak meg, de a közösségi élet is új lendületet vehet benne: az együttlakásnak és a teológiai évek ideális eltöltésének is új irányt szabtak. Az új nevelési koncepció a hallgatókkal együttműködve bontakozik ki, de a diákotthon vezetése szorosan együttműködik az egyházkerület által a teológiára kirendelt spirituálisokkal is. Azt, hogy a diákévek ne csak az akadémiai tudás megszerzéséről, hanem az egyházi szolgálatban fontos készségek elsajátításáról is szóljanak, a teológiai oktatók is fontosnak tartják. Bár a tanárok is kezdeményeznek a hallgatók körében igen népszerű személyes mentori beszélgetéseket, a teológia közösségének az ereje leginkább a diák-diák kapcsolatokban van. Az elmúlt évek krízishelyzeteiben a diákmentorok jelentették a legnagyobb támaszt a hitéleti szakos hallgatóknak.
https://www.parokia.hu/hirek/v/a-felkeszules-helye/

„Ez az épület a tiétek is”
„Azért hívtunk ide titeket, hogy olyan embereket lássatok, akik arra készülnek, hogy egész életükben Istennek szolgáljanak” – mondta Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a budapesti Ráday Ház átadását ünneplő Ráday-napok pénteki istentiszteletén. Ezen a napon ifjúsági napot tartottak, amelynek során Dunamellék református középiskoláinak diákjai ismerkedhettek meg a hitéleti képzéssel, a teológushallgatók életével, a megújult Ráday Házzal és a Dunamelléki Református Egyházkerület működésével. Az istentisztelet áldással fejeződött be, a nap pedig közös ebéddel és tíznél több állomást felvonultató interaktív programmal folytatódott.
https://www.parokia.hu/hirek/v/ez-az-epulet-a-tietek-is/

Vár titeket a teológia!


Mire számíthatnak a felvételizők?
A budapesti református teológia nyílt napjain az érdeklődők tájékoztatást kaphattak a felvételi alkalmassági vizsgáról, a Hittudományi Kar tanszékeiről, valamint arról, hogyan épül fel a teológia tudománya. Bemutató órákon vehettek részt, megtekinthették a kari könyvtárat és a megújult Ráday Házat, valamint megismerhették a teológusok mindennapjait. Részt vehettek csütörtökönként tartott istentiszteletükön, amelyet közös ebéd követett a nyílt nap zárásaként. „Annak az öröme, hogy visszaköltözhettünk, belakhatjuk a Ráday Ház épületegyüttesét és újra együtt lehetünk, érződik a tanórákon, a folyosón, a tanárok közötti párbeszédben” – mondta érdeklődésünkre Siba Balázs dékánhelyettes, a Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék vezetője. „Szakmai koncepció mentén, szolgáló közösségként próbálunk meg együttműködni a hallgatókkal. Mintatantervváltás is történt, az egyházkerület javaslatára a gyakorlati év visszakerült a hatodik évre. Megpróbáltuk jobban elosztani a tantárgyakat is, hogy a terhelés egyenletesebb legyen a teológia évei alatt. Egyébként pedig nemcsak a budapesti teológián, hanem országosan is zajlik egy párbeszéd arról, hogyan lehetne a teológiai képzést olyanná tenni, hogy azzal a gyülekezetek felé leginkább tudjunk szolgálni a jelenben és majd tíz-húsz év múlva is.”
https://www.parokia.hu/hirek/v/mire-szamithatnak-a-felvetelizok/

Az összetartozás megmarad
A teológiai évek nemcsak az akadémiai tudás megszerzéséről szólnak. Vajon milyen hatások érik a teológusokat, amíg rájuk nem helyezik a palástot? Hogyan lesz a gyermekből lelkipásztor? Bölcsföldi András spirituálissal beszélgettünk.  „A legszorosabb kapcsolat az egyes évfolyamokon alakul ki a teológusok között – ez már a mi időnkben is így volt. Most, a lelkészszentelésen is nagyon jó volt látni, hogy az évfolyamtársak mennyire várják, szeretik egymást. Gyakran egymáshoz közeli gyülekezetekben vállalnak szolgálatot is, és rendszeresen találkoznak a későbbi években, évtizedekben is. Minden lelkész egyedül viseli a palástot, de ezek révén az élmények révén is érezhetik: nincsenek egyedül.”
https://www.parokia.hu/hirek/v/az-osszetartozas-megmarad/

A lelkészi szolgálat legnagyobb kihívásai
A budapesti református teológián nemcsak akadémiai tudással vértezik fel a lelkészjelölteket, de a lelkipásztori szolgálat gyakorlati oldalára is felkészítik őket. Többek között A lelkészi szolgálat legnagyobb kihívásai című szemináriumon, amelyet Literáty Zoltán tartott a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. A választható tanegység iránt igen sokan érdeklődtek, a szemeszter végeztével pedig a lelkészjelöltek egy reflexióban is kifejtették, miként gondolkodnak a lelkészi szolgálatnak a szemináriumon hétről hétre megbeszélt kihívásairól. Vajon milyen előfeltevésekkel áll a szolgálat kapujában egy fiatal református lelkészjelölt? Boross Sámuel Géza ötödéves teológus írását közöljük, továbbgondolásra.
https://www.parokia.hu/v/a-lelkeszi-szolgalat-legnagyobb-kihivasai/

Közeleg a teológia szakok jelentkezési határidejeA teológiák képzéseiről a Magyarországi református felsőoktatási tájékoztatóban is olvashatnak, amelyet ide kattintva le is tölthetnek pdf formátumban.