Az élő gyülekezet alappillérei

A fenti címmel tartották meg a mátraházi lelkészi üdülőben idei presbiteri és gyülekezeti munkás-konferenciájukat az Északpesti Református Egyházmegye gyülekezetei március 1-5., valamint március 8-12. között.

Az első héten igével Koncz Zoltán, egyházmegyei lelkész és Cs. Nagy János, budakalászi lelkipásztor, a második héten Kéri Tamás gyöngyösi lelkész és Molnár Sándor biai lelkipásztor szolgáltak. A délelőtt folyamán közös igetanulmányozás folyt, míg az esti alkalmak evangélizációs jellegűek voltak.

Ifj. Alföldy-Boruss Dezső, Budapest-Kispest-Wekerele telepi lelkész „Kegyelmi ajándékok - lelki szolgálatok" címmel tartott előadást. Beszélt a kegyelmi ajándékok sokszínűségéről, a karizmákról szóló tanítás téves értelmezéséről, illetve szólt arról, hogy a lelki ajándékok miként működnek a gyülekezeti szolgálatban. Az előadását élénk beszélgetés követte.

Sebestyén Győző, fóti lelkipásztor „Gyülekezeti háttérmunka: szolgálók a szolgálók mögött" címmel tartott előadásában beszélt a szolgálat bibliai értelmezéséről, felvázolta, hogy egy gyülekezetben milyen szolgálatok lelhetők fel. Külön kitért azokra a háttér-szolgálatokra, amelyek nélkül elengedhetetlen, hogy egy gyülekezet jól működjön. Előadását számos gyakorlati példával illusztrálta, utána pedig lehetőség nyílt arra, hogy a hallgatóság kérdéseket tegyen fel, illetve hozzászóljon az elhangzottakhoz.

Sipos Bulcsu Kadosa szadai lelkész, egyházmegyénk esperese „Biblikus életvitel - időszerű etikai kérdések" című előadásában megpróbálta felvázolni azokat a problémákat, amelyek jelen vannak gyülekezeteinkben, és amelyek gátjai lehetnek a lelki növekedésnek. Külön nagy hangsúlyt fektetett a gyülekezeti tagok egyéni kegyességére, hívő életére, ami kihatással van a gyülekezeti munkára. Említést tett azokról a korjelenségekről is, amelyek össztüzet próbálnak zúdítani a ma egyházára.

A délutáni alkalmak általában fórumbeszélgetések voltak. Itt a délelőtti előadás során felvetette kérdések megvitatására került sor. Esténként a jelenlevők beszámoltak a gyülekezetük életéről, az ott folyó munkákról, örömeikről és azokról a nehézségekről, amelyekkel szinte naponként meg kell küzdeniük. Többen fontosnak vélték a gyülekezetek közötti szorosabb együttműködést, a presbiterek és gyülekezeti munkások folyamatos bibliai tanítását, valamint a kisköri lelki munkát. Abban szinte mindnyájan egyetértettek, hogy ezek az egyházmegyei konferenciák alapul szolgálnak a lelki épülésre, és az olyan sokakat érintő bibliai és gyakorlati kérdések megválaszolására, amelyek különösen is foglalkoztatják a ma emberét.