Bibliadráma elemek a valláspedagógiában

 Gyökössy Intézet kihelyzett kurzusa Ácson

A Gyökössy Intézet  Ácson az Ácsi Református Egyházközség gyülekezeti termében 2010. május 7-8 (Péntek 10.00 - Szombat 14.00 ó.) lelkészeknek, hitoktatóknak, Dr. Potzner Irén bibliodráma vezető (Meglepetés Színház), Tóth János lelkész vezetésével bibliadráma bemutató kurzust szervez ( a képzés beszámít a Dunamelléki és a Dunántúli Református Egyházkerület  továbbképzési rendjébe).

 A hitoktatás célja, a tanulók a bibliai történeteken és a hitvallásainkon keresztül megtapasztalják, kapcsolatba kerüljenek Istennel. Más tárgyakhoz viszonyítva kivételes lehetősége van a gyermekek nevelésében, nemcsak hitre vonatkozó ismereteket közvetíthet, érzelmileg is nevelhet, fejlesztheti a szociális készségeket, érzelmi intelligenciájukat.

A bibliadrámán az ó‐és újszövetségből játszunk el történeteket, közös megjelenítésben közelebb juthatunk nemcsak a biblia, hanem önmagunk jobb megismeréséhez is. Ebben a folyamatban kölcsönösen áthatja egymást a bibliai szövegről és az önmagunkról szerzett tapasztalat. A bibliai szereplő hat ránk, megelevenítjük a saját személyiségünkkel a bibliai figurát. Izgalmas találkozásoknak lehetünk tanúi. A hajdani és a mostani világ az "ő" világuk és a "mi" világunk, mint egy imádkozó kéz egymásba kulcsolódik.

•  A kurzuson résztvevők, egy bibliai történet eljátszásával saját élményt és ízelítőt kapnak a bibladrámáról.

• A közös csoportegyüttlét második felében kiemelünk a bibliadráma eszköztárából néhányat, amelyet alkalmazni lehet gyermekeknél, fiataloknál és kipróbáljuk alkalmazhatóságukat néhány bibliai történetben is. (Pl: szerepcsere a konfliktusban lévő két főszereplővel; a főszereplő belső hangja - identifikáció; találkozás egy történet csúcspillanatában non verbálisan és/vagy párbeszéddel; egy bibliai szereplő érzéseinek vagy karakterének szobra, egy jelenetrész többféle verzióban; stb.)

Jelentkezés, információ a gyokossy@kre.hu, acsrefe@freestart.hu e-mail címeken.

Jelentkezési lap letöltése: http://www.kre.hu/htk/gyokossy/Jelentkezesi_lap.pdf

 

 Jelentkezési határidő: 2010. április 30.