Dobos Károly lelkészi díj

Felhívás a 2023. évi Dobos Károly lelkészi díjra való felterjesztésre

 

A Zs-154/2007. Zsinati Határozat a gyülekezetben szolgáló lelkészek szolgálatát elismerő Dobos Károly díj megalapításáról döntött: „A díjat a lelkipásztori szolgálatot régóta, a >>kevesen is hűséggel<<, a nem reflektorfényben, falvakban, kisgyülekezetekben, elsősorban kistelepüléseken munkálkodó szolgatársunk kapja. A díj adományozásának feltételei: A díjra az, a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább 20 év.”

Az egyházmegyék lelkészi kara vagy lelkészi kiskörök tehetnek javaslatot és terjeszthetik fel arra érdemes szolgatársukat. A beérkezett javaslatokat ad hoc bizottság vitatja meg, mely döntését a Zsinat tavaszi ülése elé terjeszti. 

A díjra felterjesztett lelkipásztor életrajzát és méltatását max. 4 A/4-es oldalon, legfeljebb 5000 karakter terjedelemben 2023. március 10-ig lehet megküldeni a Missziói Szolgálat elektronikus címére (e-mail: misszioi.szolgalat@reformatus.hu). A Zsinat által elfogadott, a zsinati alapítású díjakra vonatkozó szabályrendeletet itt olvasható: 

https://www.reformatus.hu/documents/2862/Szab%C3%A1lyrendelet_MRE_d%C3%ADjak_adom%C3%A1nyoz%C3%A1s%C3%A1nak_elj%C3%A1r%C3%A1srendj%C3%A9r%C5%91l.pdf