Egyház és egészségügy - kórházmissziós konferencia Miskolcon

„Én nem mondom soha többet, hogy az egészségügy bajban van, én csak azt mondom, hogy önök, én, meg az unokáink is bajban vannak"

- mondta dr. Tóth László. A B.-A.-Z. Megyei Kórház igazgatója kiemelte: a kórházlelkészek rendkívül fontos szerepet töltenek be a kórház életében, különösen az onkológiai osztályokon. Több pszichológust és pszichiátert is kiváltanak áldozatos munkájukkal, amelyben nemcsak a haldoklóknak tudnak segítni. Utalt rá, hogy az együttmunkálkodással a bajokon is lehet segíteni.

A XXI. század adóssága, az egészséges nemzet, ezzel a címmel tartott előadást dr. Nagy Kálmán, a B.-A.-Z. Megyei Kórház osztályvezető főorvosa. Mint elmondta, az egészségügy nem akkor jó, ha állandón a középpontban van, hanem akkor jó, ha észre sem veszik. Bevezetőjében hozzátette, egy állandóan a politikai küzdőtéren lévő ágazatban nincsen belső béke. A szakpolitika és a közgazdaságtan annyira beleszólt az egészségügy helyzetébe, hogy fékezi, és tulajdonképpen növeli annak költségeit. Nagy Kálmán hangsúlyozta: el kell végezni a munkát, meg kell gyógyítani a betegeket. A megelőzésről, az egészségmegóvásról szólva hangsúlyozta, nem mindegy, hogy egy ország egyénben, vagy családban gondolkozik. Nyugat-európai példákat említett, ahol az egész család együtt vehet részt a szűréseken. Ezek hatékonyabbak, mint a hazai szűrőrendszerek. A lelki egészségmegőrzésről szólva elmondta, hogy aki bekapcsolódik egy egyházi közösség életébe, az nagyon nagy támogatást élvez lelki értelemben is. Véleménye szerint a történelmi egyházak képviselőit jobban be kellene vonni a gyógyító és egészségmegőrző feladatok mellett az egészségügy rendszerét érintő felső irányításba is.

Szükség lenne arra, hogy a kórházak etikai bizottságában minden esetben képviseltesse magát egy egyházi képviselő is. Erről már Gecse Attila,
egyházkerületi kórházmissziós referens beszélt. Amit az egyház adhat az egészségügynek- ez volt a címe előadásának. Hangsúlyozta: egy vallásos ember ugyanis másként lát sok problémát, mint egy orvos, egy jogász, vagy bármilyen más szakember. A kórházlelkészek munkájáról szólva elmondta: nagyon fontos, hogy valaki odaüljön és beszélgessen a beteggel. Az egyház segíthet enyhíteni a feszültségeket, kezelni a konfliktusok sokaságát. Kitért arra is, hogy a vallás és az egyház segíthet abban is, hogy emberek maradjunk az embertelenségek közepette és hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mivé is teremtettünk.

Képek a konferenciáról


Forrás: tirek.hu -Petri Nóra