Egyháztörténeti vetélkedő Kárpát-medencei magyar református középiskolák részére

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 2009. november 5-6. között a „KÁLVIN ÉV 2009" jegyében egyháztörténeti vetélkedőre hívja a Kárpát-medencei magyar református középiskolákat „Kálvin és a kálvini reformáció hatása a kárpát-medencei magyarok között" címmel.

A versenyre a Kárpát-medence magyar tannyelvű református középiskoláinak 9-12. évfolyamos diákok alkotta háromfős csapatait várjuk.

Egy-egy iskola két vagy három csapattal is nevezhet.

Jelentkezési határidő:  2009. október 15. (csütörtök)

Jelentkezési lap letöltése doc formátumban

Jelentkezési lap letöltése pdf formátumban

-levélben:
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona
Nádasi Erika vallástanárnő
Sárospatak
Rákóczi út 1.
3950
Tel: 06-47-311-039
Fax:06-47-311-720

-elektronikusan: 
refi@reformatus-sp.sulinet.hu
Nádasi Erika vallástanárnő e-mail címén: nadasie@freemail.hu

Nevezési díj:  1000 Ft/3 fős csapat

A verseny leírása:

Írásbeli forduló:
-Teszt ( a megadott irodalom alapján az adott témában )

Szóbeli forduló:
-Interaktív vetélkedő (hitvita, villámkérdések, nevek, helyek, stb. felismerése)

A vetélkedő díjazása:
I. hely: 50 000 Ft
II. hely: 40 000 Ft.
III. hely: 30 000 Ft.

Írásbeli pályatételeket hirdetünk az alábbi témákban 9-12. évfolyamos diákok számára (a pályatételek első három helyezettjét meghívjuk Sárospatakra a vetélkedőre és a díjat itt vehetik át)

A pályatételek beadási határideje: 2009. október 16., terjedelme: 5-10 oldal (Times New Roman, 12-es betűméret).

Pályatételek:

1. A genfi reformációs emlékmű szereplőinek kapcsolata a reformációval

2. Protestáns pártfogók (családok bemutatása)

3. A vallásszabadság kérdése a Rákóczi szabadságharc idején

Pályadíjak:    
I. hely: 10 000 Ft
II. hely: 7 500 Ft.
III. hely: 5 000 Ft.

 

A tervezett program vázlata

2009. november 5. csütörtök
- megérkezés
- városnézés
- kiállítás megnyitó,
- neves előadó meghívása (protestáns szimbólumok)
-19.30 esti koncert : Kaláka együttes zenés estje

2009. november 6. péntek
- írásbeli vetélkedő
- szóbeli
- ebéd
- eredményhirdetés
- pályadíjak
- táncház

2009. november 7. szombat 
- istentisztelet - Imaterem
- hazautazás

Ajánlott irodalom a vetélkedőhöz
1. A reformáció
Szerk.: Dienes Dénes
Sárospataki Teológiai Műhely, Sárospatak, 2008

2. Bottyán János: Hitünk hősei
Kálvin Kiadó, Budapest, 1995

3. Egyháztörténet 1. A kezdetektől - 1711-ig   Szerk.: Tóth-Kása István - Tőkéczki László, 
Református Pedagógiai Intézet, 1999

4. Huszár Pál: Kálvin János élete, teológusi, reformátori és egyházszervezői munkássága, 
Kálvin Kiadó, 2009

5. McGrath, Alister E.: Kálvin. A nyugati kultúra formálódása.
Ford. Nagy Mónika Zsuzsanna.
Osiris, Budapest, 1996

6. Kálvin időszerűsége   Szerk.: Fazakas Sándor
Kálvin Kiadó, 2009

7. Tanítás a keresztyén vallásra. 1559. Rövidített formában. Ford. Békési Andor
A Magyarországi Ref. Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1986
Uez.: A Magyarországi Ref. Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1991

8. Van't Spijker, Willem: Kálvin élete és teológiája   Ford.: Galsi Árpád
Kálvin Kiadó, 2003

9. Válogatás Kálvin János műveiből. Összeállította Dr. Bolyki János
A Ref. Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1980
Második kiad. u.o., 1993.

A vetélkedőhöz a kiemelt irodalom különösen fontos.

 

Forrás: tirek.hu