Egység, közösség, megerősödés – véget ért az országos esperes-gondnoki értekezlet

A református egyház cigányok között végzett szolgálata, az egyházban tervezett múltfeltárás ügye, a Református Énekeskönyv, és Emlékhely Bizottság létrejötte és az egységes lelkésztovábbképzés rendszere – többek között ezekről, a 2009. novemberi zsinati és zsinati tanácsi határozatok teljesítésének folyamatáról tanácskoztak a szerdai Országos esperes – gondnoki értekezleten.

Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke köszöntőjében szólt az országgyűlési választások eredményéről is. „Ma reggel, ahogy az újságokat átnéztem, számomra két érdekes és jellegzetes idézetet is olvastam a választásokkal kapcsolatban. Az egyiket Lánczi András filozófus mondta. Számára az is kiderült, hogy a politika nemcsak anyagi, hanem erkölcsi természetű is. Arról szól, hogy mit hiszünk el az elitnek, kiben bízunk. A másik idézet egy korábbi országgyűlési képviselő szájából hangzott el, aki most nem került be a parlamentbe, civilben pedig evangélikus lelkész. Donáth László így kommentálta a történteket: ’A prédikátor könyvében ezt olvashatjuk: Meg van az ideje az elvetésnek és az eldobásnak’ – Jellegzetes írásmagyarázat és alkalmazás.”

BŐVEBBEN a reformatus.hu portálon.