Egységes Egyház - közös lapot alapít a Generális Konvent?

Elképzelések, vélemények, koncepciók.
Összefoglaló a Generális Konvent Elnökségi üléséről

 

Egyelőre csak egy biztos: lesz újság! A részletekről azonban még komoly viták folynak az egyházi vezetők között. A következő összeállításunkban öt püspököt faggattunk arról, hogy milyen Kárpát-medencei református újságot olvasnának szívesen.
TOVÁBB

A Generális Konvent elnökségének tanácskozása után a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Bölcskei Gusztáv és a házigazda Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Szabó István értékelte a két napos ülés eseményeit, főbb napirend i pontjait.

- Zán Fábián Sándor püspök az ukrajnai választásokról és a kárpátaljai nehézségekről


Részletes beszámolónk az ülésről.


Köszönjük a reformatus.hu csapatának!