Elbocsátások a Pátria rádiónál

Szlovákiai magyarok tiltakoznak a Pátria rádióban történt elbocsátások miatt

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke tiltakozó levelet írt a Szlovák Rádió tanácsa tagjainak és a közszolgálati rádió igazgatójának a Pátria rádióból való elbocsátások, elsõsorban Tóth Erika szakértõ-szerkesztõ menesztése miatt. A tiltakozó levél szövege:


A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, mint civil szakmai szervezet szeretné Önnel tudatni, hogy a Pátria rádióban történt elbocsátások miatt tagjaink mélységesen fel vannak háborodva.

Az SZMPSZ megalakulása óta az eltelt 19 év folyamán azt érezte, hogy a Csehszlovák majd a Szlovák Rádió magyar adása értõ figyelemmel kíséri a szlovákiai közoktatás eseményeit, benne a szlovákiai magyar pedagógusok munkáját. Tóth Erika személyesen odafigyelt arra, milyen értékeket hoz létre az iskola, milyen fejlesztésekben vesz részt a szlovákiai magyar pedagógustársadalom, milyen továbbképzéseket, nyári egyetemi programokat, szakmai konferenciákat szervez az SZMPSZ.

Tóth Erika szerkesztõ mikrofonjával minden helyszínen ott volt, ahol a pedagógiában és az iskolákban történt valami. A tehetséges diákok kiváló eredményeire éppen úgy odafigyelt, mint a különleges gondoskodást igénylõk súlyos gondjaira. Megnyerõ személyisége révén mindenkivel jó emberi kapcsolatot épített ki. Riportalanyait alapos megfontolás után, az adás témáját érintõ koncepció szerint válogatta ki, mindig idõszerû pedagógiai, oktatásügyi kérdésekkel foglalkozott. Mûsorait átgondolta, szakmailag felépítette. A szerkesztõ hozzáértése, hitelessége, embersége minden adás esetében megérintette a hallgatót. Tóth Erika jelentõs rádiós tapasztalatokkal rendelkezõ, képzett szerkesztõ. Munkájában nem a sablonokat követte, hanem kreatívan, a szokványos megoldásokat elkerülve nyúlt a témákhoz. Tóth Erika igazságszeretõ, bátor, a riportalanyaihoz empatikusan viszonyuló, demokratikusan gondolkodó és érzõ újságíró.
Éppen ezért érthetetlen a szlovákiai magyar pedagógusok táborát tömörítõ SZMPSZ számára a Pátria rádió fõszerkesztõjének lépése. Nevezetesen, hogy a rádiós szakma egyik legjobbját bocsátja el, holott a társadalomnak égetõ szüksége van a nagy tapasztalattal bíró, értékes emberekre. Azokra, akik nem csupán a kor lüktetését erõsítik és a média trükkjeit igyekeznek fokozni, de akik életükkel az értéket képviselik, akiket példaként tarthatunk számon.

A felsorolt okok miatt az SZMPSZ és a szlovákiai magyar pedagógustársadalom tiltakozik Tóth Erika szerkesztõ elbocsátása ellen!
Egyúttal kéréssel fordul a Rádiótanácshoz, hogy vizsgálja meg Both Enikõ fõszerkesztõnek az elbocsátásokat érintõ döntéseit, amelyekkel véleményünk szerint a Pátria rádió közszolgálati feladatai ellátásának eredményességét kérdõjelezi meg, veszélyeztetve ezzel a rádió létjogosultságát is.

Egyúttal kérjük Tóth Erika felmondásának visszavonását és visszahelyezését szerkesztõi állásába.

Pék László elnök
Ádám Zita alelnök
Jókai Tibor, titkár