Elhunyt Rácz Béla református lelkipásztor

"Lenyúlt a magasból és felvett engem...-

(II.Sámuel 22:17)

Mély fájdalommal, de Isten szent végzését alázatosan elfogadva adjuk hírül, hogy

Rácz Béla


Balatonszőlős-Barnag-Pécsely-Tótvázsony-i református lelkipásztor életének 59. esztendejébe alig belépve, hazatért szolgálatba küldő Urához.

Drága Szerettünktől most, hogy a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk a hozzánk közelebb lévő kezéből átvette Őt a tőlünk távolabb lévő kezébe, a földiekre és csak a földiekre nézve köszönünk el a Veszprémi Vámosi úti temetőben, Isten segítségével 2009. március 16-án, hétfőn déli fél 12 órakor.

"Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.
Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.- (II.Korintus 4:16-18)

Szerető Családja
A balatonszőlősi, a barnagi, a pécselyi és a tótvázsonyi gyülekezet
A Veszprémi Református Egyházmegye
A Dunántúli Református Egyházkerület