Előzetes a Harangszó márciusi második számából

Miért járjak templomba? - teszi fel a kérdést a lap idei hatodik számának címoldalán Csiha Kálmán, majd így folytatja: „Földi életünk egyik legnagyobb ajándéka a család, az otthon. Van egy közös nagy családunk is, az Anyaszentegyház, a gyülekezet, és ide is jó hazaérkezni"
A lapszám vezércikkét Makay Botond jegyzi, egy végvári úrvacsorai szokás kapcsán.

Böjtölésünk lelki töltekezés - fogalmaz Balázsné Kiss Csilla a Lélek csendje című rovatban. Orbán Levente káté-sorozata az 58. kérdés-felelet magyarázatával folytatódik.
A lap beszámol a kommunizmus áldozatainak idei emléknapjáról, valamint valamint az átvilágítási folyamat legfrissebb részleteiről.
Keresztyén lelkiséggel és a segítő szakma eszközeivel nyújt segítséget a függőségben szenvedőknek és hozzátartozóiknak a Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány. Adorján Kálmán ismertetője a Református élet rovatban olvasható.
A lap ifjúsági oldala ezúttal az idei évre szóló református ifjúsági eseménynaptárt tartalmaz. A Kárpát-medencei szervezetek rendezvényei között a Királyhágómelléki ifjúsági események kiemelten is megtalálhatók.
A Presbiter-oldalon a Bihari Presbiteri Szövetség tisztújító közgyűléséről, valamint az Aradi Egyházmegye presbiteri és lelkészértekezleti konferenciájáról olvasható tudósítás.
A Mozaik-oldalon folytatódik Boros J. Attila Isten és a tudósok című sorozata, ugyanott Kupán Árpád és Mikló Ferenc egy-egy könyvismertetője is olvasható.
Ismét egész oldalon jelentkezik a lap Hírvivő-rovata, nagyváradi, marosvásárhelyi, kolozsvári, magyarózdi és délvidéki egyházi hírekkel.
A lapszám kétoldalas mellékletet is tartalmaz, az Egyházkerület Igazgatótanácsának átvilágítással kapcsolatos határozatával, valamint az átvilágító bizottság működési szabályzatával. Ugyanitt olvasható a bizottság elnökének írása.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

Csatolt állományok