Felhívás a múltfeltárásra

A Magyarországi Református Egyház Zsinata ezúton lehetőséget ad minden egyháztag részére, akik magukat érintve érzik az állambiztonsági szervezetekkel kapcsolatos eseményekben (együttműködés, megfigyeltség, üldöztetés, stb.), hogy a saját személyükkel kapcsolatos iratokat, beszámolókat, dokumentumokat, személyes feljegyzéseket a Zsinati Levéltárba eljuttassák. 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a 2009. május 14-15-i ülésén a Zs-9/2009.03.11. sz. határozatával döntött egyházunk 1945-1990. közötti korszakának feltárásáról és megismeréséről.
E múltfeltárás célja a rendszer működési mechanizmusainak megismerése, a történelmi igazság feltárása, lelkészek és nem lelkészek állambiztonsági munkában való szerepének és az érintettség különböző szintjeinek megállapítása.
A Zsinat ez által is lehetővé kívánja tenni, hogy egyházunk erkölcsi élete megújuljon a bűnbánat-bűnbocsánat-megbékélés gyakorlatának megélésével, és hitelesen végezhesse szolgálatát a XXI. században.
Az igazság feltárásával és a kiengesztelődéssel tartozik egyházunk a szolgálatban hűségesen helyt álló vagy méltatlan megaláztatást elviselni kényszerülő tagjainak. Továbbá segítséget kíván nyújtani a jelen és jövő nemzedékek helyes történelem- és egyházlátásához, a kor társadalmi igazságtalanságaiból adódó konfliktushelyzeteink megoldásához. 

Az ülésen elfogadott határozat értelmében a Zsinat Elnöksége a következő felhívást teszi közzé: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata ezúton lehetőséget ad minden egyháztag részére, akik magukat érintve érzik az állambiztonsági szervezetekkel kapcsolatos eseményekben (együttműködés, megfigyeltség, üldöztetés, stb.), hogy a saját személyükkel kapcsolatos iratokat, beszámolókat, dokumentumokat, személyes feljegyzéseket a Zsinati Levéltárba eljuttassák. 

Kérjük, hogy az anyagokat lezárt borítékban, tértivevényes utalvánnyal szíveskedjenek feladni a Zsinati Levéltár (1091 Budapest, Kálvin tér 8. I. 10.) címére. A borítékra, kérjük írják rá: „Múltfeltárás„. Ugyanakkor kérjük azt is, hogy augusztusban ne adjanak fel postai küldeményt a Zsinati Levéltár számára, mert augusztus hónapban a Levéltár zárva tart, a küldeményeket nem tudják átvenni, így a levél visszakerülhet a feladóhoz. 

A dokumentumokat 2009. október 31-ig fogadja a Zsinati Levéltár. A borítékokat a zsinati határozat értelmében felálló Tényfeltáró Bizottság számára a Zsinati Levéltár adja át. A borítékok bontásáról, a feldolgozás módjáról, az információk további szakszerű kezeléséről a felállítandó bizottság dönt majd, és ad erről nyilvános tájékoztatást. A borítékokban megküldött dokumentumok későbbi sorsát is a bizottság hivatott eldönteni, erről is nyilvános tájékoztatást fog adni. 

A beküldött dokumentumokat bizalmasan, a hatályban lévő levéltári rendelkezéseknek megfelelőn kezeljük és őrizzük. 

Az MRE Zsinatának Elnöksége: 


Dr. Huszár Pál főgondnok
a zsinat világi elnöke 


Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, 
a zsinat lelkészi elnöke