Filter nélkül

Miért hagytál el engem? címmel tartják a következő Tamás-misét Budapesten március 12-én vasárnap. Az interaktív istentiszteletre várják mindazokat, akikben felébredt a kíváncsiság Isten iránt, kérdéseik vannak, vagy éppen nincsenek is, mert elfáradtak, meggyötörtek és vágynak máshogy megtapasztalni Isten jelenlétét.

A 2022-es év első Tamás-miséjét februárban tartottuk a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) székházában. Filter nélkül – ezt választottuk mottónak, és olyan kérdéseknek engedtünk teret, mint az, hogy milyen filtereken, azaz szűrőkön keresztül láthatjuk és láttatjuk Jézust? Milyen filtereket örököltünk szüleinktől, lelki vezetőinktől? Milyen filtereket ad elénk a társadalom, az a közeg, amelyben felnőttünk, olvasmányélményeink, vagy mindennapi tapasztalataink?

Jó, jó, de mi az a Tamás-mise?
A Tamás-mise egy finn evangélikus istentiszteleti forma kifejezetten keresők részére. Olyan személyeknek, akikben felébresztett már valamit a Szentlélek, kíváncsiság mozdult bennük Isten iránt, és kérdéseik vannak, közösségre vágynak. Ugyanakkor a gazdag formavilága miatt értékes lehet mindazoknak, akik picit elfáradtak a hitgyakorlásban.

Mint azt mindannyian tapasztaljuk, nagyon eltérően észleljük a világot, amelybe belevettettünk, az embereket, akikkel összesodor az élet. Mindenki más módon képes kapcsolódni. Miért lenne ez más az Istennel való kapcsolatunkban? Ezért a Tamás-mise az értelmi megismerés mellett az érzékelés más csatornáira is épít (hallás, látvány, tapintás, szaglás, ízlelés), és tudatosan használja azokat, hogy Isten jelenléte átélhetővé váljon a résztvevők számára. Hogy csak párat említsek: a résztvevők egy hatalmas Bibliát láthatnak az úrasztalán, gyertyaillat tölti be a teret, és nagy hangsúlyt kap a zenei elmélyülés is. Ezeken túl különböző közösségi és egyéni formákkal (mint pl. imádságjárás, személyes áldás, közös imádkozás, éneklés) igyekszik segíteni, hogy valóban közösségként vehessünk részt az istentiszteleten.

Rendben, szóval Filter nélkül
A februári eseményt Gombkötő Beáta evangélikus és Masri Mona Aicha református lelkipásztor készítette elő, tizenkét-tizenöt éves konfimandusok segítségével. Gombkötő Beáta azzal a feladattal bízta meg konfirmandusait, hogy készítsenek montázst arról, hogy miként befolyásolja az életüket Krisztus, miként hat, milyen kérdéseket indít el bennük.
A csavar a feladatban az volt, hogy kortárs magazinokat kellett felhasználniuk, amelyekben nem szerepeltek kegyes kifejezések, bevett panelek, keresztény szófordulatok, hanem a kortárs beszélt nyelvben fejezhették ki magukat. Ez azért is érdekes, mert a fiatalok kevésbé disztingválnak, kevésbé köti őket az illik, nem illik kérdése, ezért nagyon éles, olykor kegyetlen gondolatokat fogalmaznak meg. Olyanokat, amelyeket mi felnőttek már kevésbé vagyunk képesek szavakba önteni, holott ugyanúgy ott bujkálnak bennünk. Ilyen kifejezéseket használtak: egy csapatban­; életmód­; szeretlek, mégsem szeretlek; közös érték, közös felelősség; Ha nem lenne éj, hogy tűnne fel a fény?; szex, erőszak, videó; szólít; tetszeni vágyom; pánik. Az elkészült montázsok helyet kaptak az oltártérben, valamint az igehirdetés alatt egy-egyet be is mutattak. A visszajelzések alapján a Tamás-mise közönségét megérintették ezek a témák, felszabadították őket a nyelvi panelek alól, és így őszinte, őket valóban foglalkoztató gondolatokat osztottak meg egymással, illetve vittek magukkal.

Az igehirdetés textusa a tizenkét éves Jézus története volt, amelyben Jézus az Atyához közel, istenismeretre hívta az írástudókat és a körülötte lévőket.

Interaktív?
Az istentiszetelet interaktív részeként imádságjárásban mélyülhetett el a közel hetven résztvevő. Imakéréseket, Istent fürkésző kérdéseket írhattak színes cetlikre, amelyekért később közösségben imádkoztunk, valamint like- és dislike-jeleket lehetett elhelyezni olyan fogalmak mellett, amelyek valamilyen formában a kereszténységhez kötődnek. Ezek mind olyan filterek, amelyeken keresztül Jézust szemlélik, vagy amelyeken át minket, keresztényeket látnak, vagy amelyeken át mi láthatjuk önmagunkat. Ezek között ilyenek voltak: Megbocsátás; Válás?; Ökumené; Ideológiák; Keresztes háborúk. Ebben az interaktív sávban a résztvevők kérhettek egyéni áldást az életükre. Az esemény úrvacsorával zárult, ahol megízlelhettük a szent jegyeket.

A résztvevők a szeretetvendégség közösségében felszabadultan beszélhettek megélésükről. Volt, aki hosszú idő után újra tudott imádkozni, mások az áldás ajándékán gondolkodtak, és sokan arról, hogy miként látják az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, milyen szűrőkön keresztül. A keresők, érdeklődők közül többen szabadultak fel a tizenkét éves Jézus mondatára: Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?

Kiket várunk?
A Tamás-mise ökumenikus alkalmára életkortól függetlenül várjuk mindazokat, akikben felébredt a kíváncsiság Isten iránt, kérdéseik vannak, másrészt olyanokat, akiknek nincsenek, mert elfáradtak, meggyötörtek és vágynak máshogy megtapasztalni Isten jelenlétét.

A következő Tamás-mise témája: Miért hagytál el engem?
Időpontja: március 12. (vasárnap) 18:00

Ha szeretnél több tájékoztatást kapni az eseményről, kattints ide!

Képek: Magyari Márton