„Forrás fakad az Úr házából”

Átadták a missziós és ifjúsági házként funkcionáló Fészek Házat a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközségben október 8-án, vasárnap. Az ifjúságot szolgáló Fészek Teázót is magába foglaló, többcélú új épület felszentelésének alkalmából az előző napon gyülekezeti pikniket is tartottak.

A májusban megnyitott Fészek Ház, amely az újvárosi templom melletti telken, az egykori „Kisház” helyén épült fel, magába foglal három lelkészlakást, két összenyitható gyülekezeti termet, irodahelyiségeket (melyből kettőt a Pedagógiai Szakszolgálat bérel a gyülekezettől), és egy nonprofit ifjúsági teázót is.

Amint Veres Anna beosztott lelkipásztortól előzetesen megtudtuk, a teázó 2023. május 3-án nyitott meg Kormos Piroska, Morváné Cserna Anett és Veres Anna szolgálatával, és tesztüzemmódban működött a tanév végéig. Szeptember óta tanítási napokon délután 13–16 óra között várják a diákokat. A teázóba nemcsak fiatalokat, de felnőtteket is várnak. A betérők összesen 48 kinti vagy benti ülőhely közül választhatnak, maguk ízesíthetik teájukat, de kekszet, kávét is kérhetnek.

A missziós házat szintén májusban nyitották meg a „Lelki hetek” sorozattal, melynek első hetében a nők, második hetében a férfiak, harmadik hetében pedig az ifisek vettek részt egy-egy lelki héten, minden este más meghívott Igehirdetővel, az utolsó napokon szeretetvendégséggel. Az épületet azóta az aktív szolgálóközösséggel bíró gyülekezet különböző csoportjai folyamatosan használják, rendszeres alkalmaikat is jórészt itt tarthatják meg. A Fészek Ház üzemeltetője maga a gyülekezet, vezetője pedig Morváné Cserna Anett hittanoktató. A Fészek Teázóban jelenleg a vezetőn kívül a gyülekezeti tagok szolgálnak, valamint Bodó Gyöngyi hittanoktató, Veres Ábel segédlelkész és Veres Anna beosztott lelkész.

Az ünnepi istentiszteleten Takaró András, a délpesti egyházmegye esperese apostoli köszöntése után Jakab Lilla gyülekezeti tag adott hálát imádságban. Ezután Balog Zoltán dunamelléki püspök, a zsinat lelkészi elnöke szolgált igehirdetéssel az Apostolok cselekedetei 14. fejezet 27-28. és a 15. fejezet 11. versei alapján.

„Pál és Barnabás Antiókhiába tért vissza, a város az akkori kereszténység fontos központjának számított, csak úgy, mint Jeruzsálem, ahol az első keresztény gyülekezetek elindultak” – kezdte magyarázatát az elöljáró. „Az idézett igeszakasz arról szól, hogyan lesz áldás abból, hogy egymás mellett vannak régiek és újak, miközben ez a hit próbája is mindkét csoport számára. Mi itt, a ’főváros kapujában’ olyan történelmi helyzetben vagyunk, hogy a régiek fülében ott cseng az ősi zsoltár, és azt szeretnék hallani a magukkal hozott megszokott, régi renddel. Az újak pedig – azok, akiket akár a templom hívogató tornya vagy valaki meghívása ide hozott – élő gyülekezetet, lelki gyógyulást keresve érkeznek.”

Jeruzsálemben is hasonló kérdések adódtak – folytatta a püspök: ott volt a hagyományos, mély, évezredes gyökerű vallás, ahol a választott nép körébe született bele a Megváltó, Jézus Krisztus, aki a régi hagyományokat tartva nőtt fel. De felmerült a kérdés: minden tradíciót, szokást át kell venni? Megtapasztalták, hogy a kényszer sokszor idegenséget jelent, amit némelyek türelmesen viseltek, és akadtak olyanok is, akik tiltakoztak; hiszen Krisztus üzenete az „együtt” és a „szabadságban”. „Isten Igéje volt csak képes meggyőzni őket újra és újra arról, hogy Ő azt akarja, hogy együtt dicsőítsék a nevét, és nem akarja, hogy olyan igát rakjunk egymásra, amit magunk sem tudunk elhordozni, amely nem Tőle van” ­– magyarázta az igehirdető. „Sokszor újra neki kellett futnia a Szentléleknek, hogy meggyőzze azokat, akik próbálták a hitüket őrizgetni, vigyázni rá, félreértve a páli mondatot: Őrizd meg a rád bízott drága kincset – de ne azért, hogy más ne férjen hozzá, hanem azért, hogy másoknak is jusson belőle.

Ki kell nyitnunk az ajtókat: missziós házat kell építeni, meg kell szólítani a fiatalokat. Mindezt úgy hívják, hogy térfoglalás, nem a magunk, hanem Jézus Krisztus számára. Mert ha Ő nem, elfoglalják majd mások, nincs semleges tér. Ezért abban a térfoglalásban, amelyet mi az intézményeinkben gyakorlunk, nem a saját hatalmunkat akarjuk kiépíteni, hanem Jézus Krisztust akarjuk vinni az emberekhez” – mutatott rá Balog Zoltán.

Madácsi Imre gyülekezeti főgondnok köszöntötte a megjelenteket, akik közül elsőként Veres Sándor egyházkerületi főgondnok szólalt fel.

„A megérkezés egyben az elindulás lehetőségét foglalja magába. Tudnunk kell, hogy Isten mindig azért ad valamit, hogy valami még nagyobbra előkészítsen. Többek között elérni a nagy többséget, akik nem vesznek részt aktívan az istentiszteleteken, nem járnak templomba, és akik számára a találkozás első helye a Fészek lehet” – fogalmazott. „Krisztusról szólni csak úgy lehet, ha Ő bennem él; ha ismerem, ha tanúja, tanítványa vagyok” – tette hozzá.

Fürjes Zoltán helyettes államtitkár a 127. zsoltár verseivel vont párhuzamot köszöntőjében.

„Az ifjúság a jövő” – emelte ki a zsoltár 4-5. verseire utalva. A Fészek Házzal kapcsolatban pedig felsorolta a fészek előnyeit: meleg, puha, otthonos, családias, szeretetteljes és oltalmazó hely, amelyre a mai fiataloknak különösen is szükségük van. „Egy olyan helyre, amilyen a Fészek Teázó, ahová betérhetnek nem csak egy teára, nem csak melegedni, de bejöhetnek néhány jó szóért, vagy barátokra lelni, és végső soron azért, amire Krisztus hív: megtérni hozzá.”

Morva Ákos, a gyülekezet vezető lelkésze felidézte a 2000-ben Harmathy András pásztorlásával elindult lakótelepi gyülekezet, valamint a templom és a ház történetét. A kezdetekről szólva a szomszédos telek sorsáról mesélt, ahol egy korábban sokféle világi funkciót betöltő kis ház állt. 2015-ben ezt a gyülekezet megvásárolta azzal a missziós céllal, hogy „a templomba való belépés küszöbét alacsonyabbra tegyék”, az ószövetségi Ige látásával: „forrás fakad az Úr házában” (Jóel 4,18), amely forrás a szomszédos területet is eléri. Az erősen felújításra szoruló kis házat – amely az „Itt lakom" közösségi projekt révén a városlakók felé is nyitva volt – elbontották, hogy a helyén felépülhessen egy új, többcélú, hívogató épület.

„Nagy szükség van arra, hogy Szigetszentmiklóson ilyen, kívülről és belülről is szép közösségek alakuljanak. Szeretnénk, ha ez a ház a fiatalok számára olyan lenne, ahová jó betérni, ahol biztonságban érezhetik magukat és idővel olyan kérdéseket is feltehetnek, amelyek a kereszténységre, a hívő életre vonatkoznak” – mondta Morva Ákos. Végezetül megköszönte a kapott jelentős kormányzati és egyházkerületi, illetve önkormányzati támogatásokat, a gyülekezet pénzbeli és munkába fektetett adományait, és a tervezők, kivitelezők lelkiismeretes munkáját.

A Himnusszal és a püspöki áldással záruló istentisztelet után az ünneplő gyülekezet a templomból átvonult a missziós ház teraszára, ahol emlékkövet és időkapszulát helyeztek el. Takaró András esperes felszentelő imádságát követően épületbejárás, majd szeretetvendégség zárta a programot a Fészek Házban.

Képek: Vargosz

Ifiház Szigetszentmiklóson