Gender-ideológia az óvodai nevelésben?

„A szakmai szervezeteket megkerülve a kormány arra kötelezte az óvodákat, hogy módosítsák nevelési programjaikat, és tudatosan kerüljék a gyermekeknél a nemi sztereotípiák erősítését” – írja a Magyar Nemzet.

„A kormány nemrég kiadott rendeletével titokban úgy módosította az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló jogszabályt, hogy arról nem kérte ki a szakmai szervezetek véleményét. Valószínűleg nem véletlenül járt el így, hiszen a módosítás ellen a pedagógusok döntő többsége tiltakozik. A rendelet értelmében ugyanis a következő nevelési év kezdetéig úgy kell módosítani az óvodai nevelési programokat, hogy a jövőben az óvónők tudatosan kerüljék a nemi sztereotípiák erősítését" - írja a napilap, amely szerint „a módosítás ellen Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér lépett fel a Közoktatás-politikai Tanács ülésén az egyházi iskolafenntartók képviseletében. A szakember rámutatott: a sérelmezett mondat nem szerepelt a szakmai szervezetekkel egyeztetett rendelettervezetben".

Mert „mit is jelent a gyakorlatban a nemi sztereotípiák kerülése? Például azt, hogy a mesében nem apának és anyának, hanem egyes és kettes szülőnek kell hívni a családot. Vagy azt, hogy a jövőben be kell avatkozni a gyermekek játékába, ha a kislány túl sokat babázik. Ebben az esetben meg kell próbálnunk rávenni, hogy játsszon inkább a markolóval. Nemi sztereotípia a lányos öltözködés, a szoknya, a hosszú haj, a masni és a lakkcipő is."

Papp Kornél, a református zsinati oktatási iroda vezetője a Magyar Nemzetnek leszögezte: „a jogszabály támadja a család intézményét, annak tudatos szétverésére törekszik, ami szöges ellentétben áll a keresztény ember világképével. A gyermekek fele már most sem teljes családban nő fel, a pedagógustársadalom elnőiesedett, így a fiúk egy része már jó ideje csak az óvodában ismerkedhet meg az apaképpel. Ha ezt is elveszik tőlük, akkor a felnövekvő generáció már nem lesz tisztában azzal, miért érték a hagyományos családban élés és a gyermekvállalás, illetve miért alapvető, hogy az apa férfi legyen, az anya pedig nő. Papp kijelentette: a kormány ezzel a lépéssel tudatos támadást indított a család mint intézmény ellen, és a hagyományos anyakép és apakép lerombolására törekszik. Ez végzetes következményekkel járhat, hiszen egyre több lesz a nemi identitását kereső felnőtt, aki nem él majd családban. Hozzátette: az ember egymagában sokkal jobban manipulálható, mintha egy közösség, legfőképp egy erős és összetartó család tagja."

„Szakértők szerint az ominózus mondat jogszabályba emelése nem más, mint a gender ideológia oktatásba való becsempészése. A gender ideológiát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium saját honlapján népszerűsíti az esélyegyenlőségi tervek címszó alatt" - írja a lap. Az Oktatási Minisztérium ugyanakkor az újság kérdésére adott válaszában azt írja: „a nemi sztereotípiákkal kapcsolatos mondat a legnagyobb félremagyarázás mellett sem jelentheti azt, hogy az óvodának feladata a nemi szerepek eltakarása, a nemi identitás megszüntetése. Fontos ugyanakkor, hogy már az óvodában el kell kezdeni a gyermekek ráébresztését arra: nincs alá- és fölérendeltség nő és férfi között". A cikk szerint „a tárca konkrét példát is hozott a negatív sztereotípiákra: ilyen, amikor azt mondjuk, hogy a tipikus férfi erős, célratörő. A tipikus nő gondoskodó, kedves, visszahúzódó. A nő főz, mos, takarít, a férfi karriert épít és pénzt keres, eltartja a családot. A minisztérium leszögezi: egy modern társadalomban a nevelés során kerülni kell ezen nemi sztereotípiák erősítését."

Forrás: Magyar Nemzet/Magyar Kurír