GYERMEKEK GYÁSZA-"MEGHALOK ÉN IS ?-

A Gyökössy Intézet háromnapos kurzust szervez, Dr. Bodó Sára vezetésével a gyermekek gyászáról, 2009. május 11-13. (hétfő 9.30 - szerda 16.30 óra) Helyszín: Kecskemét,Gyökössy Intézet

Jelentkezési határidő: 2009. április 29.
A hitoktatásban, de a családgondozásban is megtörténhet,
hogy gyermekek gyászával találkozunk. Koruktól, a veszteség
nagyságától, háttérhelyzetüktől függően ők is másképpen
gyászolnak, mint a felnőttek. Ahhoz, hogy bármilyen
támogató segítséget tudjunk nekik kínálni, meg kell ismernünk
a gyermekgyász általános meghatározóit. A kurzuson
áttekintjük a gyerekeknek a halállal történő találkozásának
lehetséges jellemzőit, gyászuk folyamatát. Egyéni helyzetekre
nézve közösen dolgozunk ki közösségi és egyéni támogató
eljárásmódokat, műhelygyakorlatokban kipróbálva
a lelkigondozás lehetőségeit.
Részvételi díj: 12. 800,- Ft/fő + szállás, étkezés egyéni költségtérítéssel
Jelentkezés, információ: gyokossy@kre.hu Telefon: 76 327 086