Hála az iskolaudvarért

A Tolna megyei Madocsa reformátusai a helyi önkormányzat képviselőivel együtt adtak hálát általános iskolájuk udvarának teljes felújításáért.

A szeptember 24-i hálaadó istentiszteleten megjelenteket Nagy János madocsai lelkipásztor köszöntötte, az istentisztelet liturgiáját Rácz József Tolna megyei esperes vezette. Balog Zoltán dunamelléki püspök a második Korinthusi levél 8. részének 7. és 9. versei alapján mondta el igehirdetését. Az apostol az adakozásra, a szeretetszolgálatra és az áldozatvállalásra hívja fel a figyelmet, a püspök kifejtette, ezek fontos tartópillérei azoknak az ősi közösségeknek, mint amilyen a madocsai református gyülekezet is.

Rend és kegyelem
„Eleink tudták a helyüket a világban, az Istennek szánt adományok összegyűjtésében is rendet tartottak. Kultúránk, történetünk, nemzeti tapasztalatunk arról tanúskodik, a rend elhagyása súlyos következményekkel jár, a rendetlenség sok-sok gyülekezetet nyomorított már meg. Isten szava rávilágít életünk rendetlenségére, és arra is, milyen szándékkal, miből és kinek érdemes adnunk hálaáldozatunkat. Abból adhatunk, amit eleinktől kaptunk, ami kultúránk, történetünk és örökölt hitünk része” – fogalmazott.

A püspök felidézte legelső madocsai szolgálatát is. „Fiatal lelkészjelöltként újra megértettem, mit jelent megtartani a hitet és a rendet, ebben fontos példa volt előttem az egykori madocsai gondnok, aki mélyen megértette református hitünk lényegét. Pál apostol Krisztus jótéteményére hívja fel a figyelmet: a Megváltó szegénnyé lett értünk, mi pedig erre a gazdagító hitvallásra építhetjük életünket. Kegyelem, hogy a világnak ezen a táján még mindig vannak reformátusok, de az is, ha egy iskolaudvar megújulhat. Ma, amikor súlyos válsággal küzdünk, különösen is fontos a hálaadásra figyelnünk, ebben jó példa lehet előttünk a madocsai iskolaudvar megújulása.”

A hálaadó istentiszteleten Balázsné Taczman Mária vezetésével a Madocsai Református Általános Iskola gyermekkórusa szolgált. Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Veres Sándor egyházkerületi főgondnok, Csuprik László egyházmegyei főgondnok és Süli János országgyűlési képviselő is. Az istentisztelet után szeretetvendégségre és a Madocsai Faluházban tartott közös ebédre hívták a megjelent vendégeket.

Új útra lépve
A helyi általános iskola fenntartói jogát 2017-ben vette át a Madocsai Református Egyházközség, így az intézmény nemcsak megmenekült, hanem új útra léphetett – tudtuk meg Baksa Ferenc polgármestertől. A falu iskolájának múltjára szép példa a református templom mellett található archaikus épület, amely hosszú évek múltán visszanyerhette eredeti funkcióját.

A felújítás során az egész udvarrendszert javították, gumipálya és komplett sportlétesítmény is létrejött futó- és labdarúgópálya kialakításával. A projekt részeként kijavították a csapadékelvezetést, kicserélték a felső burkolatot, az öreg fákat meghagyták, így környezetkímélő rekonstruálás történt. Az udvar továbbá műfüvet és játszóeszközöket is kapott.

A felújítás már 2020 év végén elindult, az új iskolaudvar átadására 2022 szeptemberében került sor. A projekthez szükséges mintegy 56 millió forintot a PIP Nonprofit Kft. biztosította. A polgármester kifejtette: mindig örömmel fordulnak a helyi református gyülekezethez, a közösség fontos építőköve a Duna melletti község életének. Az önkormányzat a felújítás megvalósításában is szívesen segítette az iskola és a gyülekezet vezetőségét.

Képek: Kiss Ferenc

Madocsa iskolafelújítás