Harangszó-előzetes (2009/14.)

Harangszó - a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja

Reformátusok az angyalok városában címen a Los Angeles-i magyar reformátusokról közöl címoldalas beszámolót Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztor. A Kárpát-medencétől majd tízezer kilométerre található gyülekezet tavaly ünnepelte alapításának ötvenedik évfordulóját.

Időszerű-e Kálvin tanítása? - teszi fel vezércikkének címében a kérdést a szerző: Dr. Zabán Bálint Károly.

A Szegletkő-oldalon Balázsné Kiss Csilla a Krisztussal megélt közösségről ír, Orbán Levente pedig a Heidelbergi Káté 52. kérdését-válaszát vizsgálja a Szentírás alapján.

A Református élet rovat közli Tőkés László lemondásával kapcsolatos nyilatkozatát, valamint tudósítás olvasható a zilahi református kollégium ballagási ünnepségéről.

Harmadik részéhez érkezett Kupán Árpád sorozata, mely a 150 éve született Sulyok István építő és egyházszervező szolgálatát ismerteti.

A presbiteri rovatban beszámoló olvasható az Élesden tartott Sebes Körös-menti presbiteri találkozóról, valamint a magyar presbiteri szervezet kialakulásáról.

A Mozaik-oldalon Bányai László és Zsigmond Sándor jegyzete olvasható, míg az Olvasólámpa rovatban a Protestáns Újságírók Szövetsége által kiadott Harangbongás címet viselő antológiát Jánosi Valéria ismerteti.

Ezúttal is teljes oldalon jelentkezik a lap híroldala.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a http://harangszo.blogspot.com címen olvasható.