Hat étvized után újból diakónust szenteltek a református egyházban

A református egyháznak négy állandó tisztségviselője van, a lelkész, a tanító, a presbiter és a diakónus.

Az ünnepi istentiszteletet Debrecenben, a Nagytemplomban Bölcskei Gusztáv, püspök tartotta. A Tiszántúli Református Egyházkerület éves közgyűlésének záró programja volt a diakónus és lelkészszentelés.

Kupai - Szabó Tímeát, Sípos Péter Istvánt, Síposné Csomós Lídiát, Szűcs M. Klárát, Németh Áront, Szvoren Attilát és Varga Olgát lelkésszé szentelték.

Horváthné Váradi Ildikó, gyermekvédelmi szakértőt, a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat - Nevelőszülői Hálózat intézményvezetőjét pedig diakónussá szentelték.

Kálvin János születésének 500. évfordulóján, emlékezve a reformátor tanítására, amely szerint a református egyháznak négy állandó tisztségviselője van, a lelkész, a tanító, a presbiter és a diakónus.

A másik különlegessége az ünnepségnek az volt, hogy Szűcs M. Klára börtönlelkész esküt tett. A lelkész Németországban szerezte diplomáját, hazánkban egyedülálló módon.

 

Forrás: Tiszántúli Református Egyházkerület