„…hogy bölcs szívhez jussunk”

Megemlékezést tartottak a budapesti Ráday Ház udvarán a négy évvel ezelőtti tragikus tűzeset évfordulóján.

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (90. zsoltár) – Igeolvasással, közös imádsággal és énekszóval emlékeztek ma este arra a négy évvel ezelőtti tragikus estére, amikor leégett a Ráday Felsőoktatási Diákotthon. A 2019. január 23-ai tűzesetben egy ember – egy négygyermekes családapa – életét vesztette, a többi bent lakó kimenekült az épületből. A diákotthon lakói – főként azok, akik már akkor is bent lakó teológushallgatók voltak –, a teológia oktatói és az egyházkerület munkatársai este fél 9-kor tartották a megemlékezést a Ráday Ház udvarán az azóta már újjáépült diákotthon falai előtt, négy évvel ezelőtt ekkor észlelték ugyanis, hogy tűz ütött ki az épületben. Akkor csupán néhány percük maradt a gyors cselekvésre. Később kiderült, a tüzet szándékos gyújtogatás okozta.

Zoltán Bettina hatodéves teológus elmondta: vegyes érzésekkel gondolnak vissza a tragikus estére. „Nehéz volt azt az érzést elhordozni, hogy valaki még nem jött ki az épületből, és nem tudtuk, ki az. Mivel a közelben lakom, akkor este többen nálunk aludtak, egész éjjel fent voltunk, imádkoztunk, dicséreteket énekeltünk. Ahogy egyik társunk fogalmazott, paradox módon minket a tűz forrasztott egybe. Még ma is nehéz szavakat találni arra, amit átéltünk, annyira összetett ez az egész. Szétszakítottságot is megélünk, hiszen azt, ami történt, a diákotthon jelenlegi lakói közül sokan értik, de csak azok tudják átérezni, akik ott voltak akkor este.”

Az emlékezők a könyörgés mellett hangot adtak a hálának is az új épületért és azokért, akik segítő kezet nyújtottak a tűzesetet követő órákban, napokban. Megköszönték a megtartatást, és azt, hogy a viszontagságos körülmények ellenére sok akkori diákot lelkipásztorrá szentelhettek fel az elmúlt években.

A tűzeset miatt lakhatatlanná vált Ráday Felsőoktatási Diákotthon kormányzati támogatásból épült újjá, a munkálatok kiegészültek a dunamelléki Püspöki Hivatalnak, a teológiának és a Ráday Gyűjteménynek otthont adó épületszárnyak felújításával, korszerűsítésével. A Ráday Házat 2022. október 1-jén adták át.

A korszerű hűtés-fűtési rendszerrel ellátott épület minden szempontból megfelel a tűzbiztonsági előírásoknak. A diákotthont automata tűzjelző és vízzel oltó rendszerrel látták el.

Nemcsak a diákotthon és a hozzá tartozó teológia épülete újult meg, hanem a közösségi élet is, hiszen az együttlakásnak és a teológiai évek ideális eltöltésének is új irányt szabtak.

A diákotthonnal szomszédos teológia folyosóján egy üszkös fadarabra emlékeztető kereszt hirdeti a feltámadás reménységét.

 

Képek: Füle Tamás