Húsvéti Harangszó

Nagyszombati nemzet vagyunk? - teszi fel a kérdést az ünnepi lapszám címoldalán Bogdán Zsolt, zilahi esperes. „A nagyszombatizmus nem egy bejegyzett vallás, szekta. Nincsennek közösségi alkalmai, imaházai, templomai. Az életben történik ez a vallás, amikor nem érzem, nem hiszem, nem cselekszem, hogy él az Úr. Bármelyik felekezethez tartozó ember - a református is - követője lehet." - mutat rá írásában a cikk szerzője.
Szintén a címoldalon olvasható Csűry István püspök ünnepi pásztorlevele, Látni és követni az élőt címen.

A Munkácsy, Fadrusz, Doré, Caracci munkáival illusztrált húsvéti összeállításban Jézus perét követi végig Sáry Pál olvasmányos, érdekfeszítő írása, Visky István Bizonyítékot akarok! címen közöl jegyzetet. Részt vett-e Júdás az első úrvacsorán? - kérdi cikke címében Sándor Lajos, a lap Húsz éve írtuk sorozatában.  
A lapszámban Ady Endre, Szép Ernő, Wass Albert, Müller Dezső versei valamint, népi ihletésű, keresztyén tartalmú locsolóversek olvashatók.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

Csatolt állományok