Ima és böjt

Levél az Evangéliumi Aliansztól

 

"Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is." /Máté 6:10/

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek." /Máté 7:7// /


Kedves Testvéreink!

Szeretettel köszöntünk mindnyájatokat!

Jelen levelünkkel szeretnénk melléállni annak a széleskörű kezdeményezésnek, mely imádságra és böjtre hív bennünket e hónap utolsó napjaiban. A felhívás elsősorban a lelkipásztorokat szólítja meg, de önkéntesen mindnyájan csatlakozhatunk.

Ahogy Isten előtt állunk belső szobánkban és gyülekezeteinkben, Őt áldva, imádva, akaratát keresve, szívünket kiöntve, mindent hálaadással és könyörgéssel elé tárva, az Ő megszentelő, szabadító munkáját tapasztalhatjuk Isten Országának különböző aspektusaiban.
Megváltónk példája és útmutatása jelöli ki számunkra az irányt és a módot a szellemi harcban való részvételben. Így hozzuk elé életünket, családjainkat, gyülekezeteinket, országunkat, a mellettünk álló szükségeit, de világmisszió ügyét is.
Míly szent dolog, s kegyelem, hogy ezt egymással egységben is tehetjük.

Bátorítjuk testvéreinket arra, ha tehetik, csatlakozzanak a február 22-28. közötti időszakban meghirdetett imához, és böjthöz.

Kérjük azt is - ha ezzel egyetértetek - hogy néhány ajánló sor kíséretében adjátok tovább ezt a meghívást lelkipásztori, gyülekezeti köreitekben.

Imádkozzunk:

- személyes megszentelődésért - alázatért, bűnbánatért, Isten hívó szavának meghallásáért
- Családtagjaink, lakókörnyezetünk hitre jutásáért, gyülekezetünk megújulásáért
- településünkön a többi felekezet lelkipásztoráért, közösségéért, a testvéri egységért. Azért, hogy tudjunk előre lépni az imában és a település szolgálatában (Érdemes a hét egyik napját velük együttes imában tölteni.).
- Azért, hogy törjenek össze a gonosz erősségei, és békesség, szeretet, együttműködés legyen az országban!
- Azért, hogy minden körülmények között meg tudjunk bocsátani egymásnak.

Testvéri szívvel: az Evangéliumi Aliansz vezetősége


"Ó, mily szép, és mily gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek! ... Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor."
/133. zsoltár 1; 3b/

" semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." /Filippi 2:3-4/

"De megalázza magát népem, amelyet az Én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az Én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, Én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat" /2Krónika 7:14/


aliansz@enternet.hu