Júniusi Harangszó-előzetes (2009/12.)

A magyar reformáció bölcsője volt valaha a ma Horvátországhoz tartozó baranyai háromszög. Manapság a délszláv háború utáni újrakezdés jegyében telik itt élet.

„Vigyázat, aknaveszély!" - hirdetik a táblák az utak szélén.
„Egy országot kell itt aknátalanítani, és ami nehezebb, néhány millió emberszívet" - írja címoldalas riportjában Bereczki András, aki a Kárpát-medencei Magyar Református Lelkészértekezleti Szövetség választmányi ülésén képviselte harmadmagával a Királyhágómelléket.

A lap vezércikkét Fábián Tibor jegyzi: (Ál)arcunk pirulása címen.
A Hiszem és vallom rovatban a Heidelbergi Káté 50. és 51. kérdés-feleletét tárgyalja Orbán Levente.
A Harangszóban tudósítás olvasható a Lugoson megrendezett Szombati-Szabó István nemzetközi szavalóversenyről, a resicabányai lelkészbeiktatásról és a hidalmási presbiterkonferenciáról.
Második részével folytatódik a Sulyok István életútjára emlékező sorozat.
A Mozaik-oldalon az egyházi könyvkiadók budapesti seregszemléjének érdekesebb kiadványait mutatja be Frigyesy Ágnes.
A Dr. Csohány János professzor 75. születésnapja alkalmából megjelent emlékkötetet Kiss Endre József mutatja be.
Varga Károly Filó Katalin Ilona tanárnőre emlékezik.
Teljes oldalon jelentkezik a lap híroldala, az Idézőjel rovat Tőkéczki Lászlótól idéz.
A Harangszó ezúttal Józsa Márta és Füle Lajos verseit közli.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban. A lap internetes kiadása a http://harangszo.blogspot.com címen olvasható.

Csatolt állományok