Kálvin-verseny eredményhirdetése

Lezajlott a Károli Egyetem Hittudományi Karán a tavaly kiírt Kálvin-verseny eredményhirdetése.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának szakkönyvtára a
Kálvin-évek alkalmából versenyt írt ki a KRE-HTK hallgatóinak. Az
írásbeli teszt tartalma Kálvin életének és munkásságának ismerete volt.
A számos helyes megoldást benyújtó diák közül kisorsoltuk a
diákönkormányzat segítségével azt a nyertest, aki a Károli Biblia
legújabb facsimile kiadását vehette át nyereményként. Ezúton köszönjük a
hallgatók fokozott érdeklődését és a nyertesnek, Boza Kristófnak
gratulálunk!