Kelenföldi Barokk Esték - 10. évad, 100. hangverseny

Beszélgetés Alföldy-Boruss Csilla orgona- és csembalóművésszel, a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség orgonista-karnagyával, aki a sorozat szerkesztője és aktív résztvevője.

Hogyan kezdődött ez a református köreinkben egyedülálló sorozat?
Egy egyházzenésznek mindig vágya, hogy azt a számtalan gyönyörű zeneművet, aminek lelki tartalma van, eljátszhassa és megismertethesse a hallgatósággal. Ehhez korlátozott a lehetőség a református istentiszteletünkön belül, és alkalmasabb keret rá az önálló hangverseny. Lassan 30 éve a gyülekezet zenei éltét vezetem, és több próbálkozásom volt a hangversenyek terén, de tíz évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy egy olyan sorozatot kellene elindítani, melyben a reformáció gyökereihez nyúlunk vissza. Egy ilyen kezdeményezéshez szükség van még a gyülekezeti háttérre és az anyagi támogatásra is. Mindezeket Takaró Károly püspök úr a egyházközségünkbe érkezve felismerte és biztosította.

Miért a barokk zene lett a névadója az Estéknek?
Azért, mert a reformáció teológiája, vagyis az igeközpontúság nem csak az igehirdetésre terjedt ki, hanem az istentiszteleten elhangzott zenére is, így a gyülekezeti énekek orgona korálelőjátékai, a kantáták szövege és zenei kifejezése egyaránt a hirdetett igéről szóltak, elmélyítve annak belső tartalmát. Johann Sebastian Bach, aki a legkedvesebb barokk zeneszerzőm, példát adott abban, hogy az ige és a zene hogy kapcsolódhat egymáshoz. Ez lett az alapkoncepciója a sorozatunknak. Így minden alkalommal a hangverseny közepén igehirdetés hangzik el, melyben kapcsolódunk az elhangzó zeneművekhez.

Milyen művek hangzottak el a Barokk Esteken?
Húsvétkor és karácsonykor mindig oratórikus művek szólalnak meg: J. S. Bach János passiója minden évben műsoron van. Számtalan kantáta, kantáta ária hangzott el az évek során, és nem utolsó sorban megadatott az is számomra, hogy eljátszhattam Johann Sebastian Bach összes orgonaművét 18 hangverseny alkalmával. Ezenkívül Vivaldi, Händel, Telemann, Ph. E. Bach és sok más szerző műve is felcsendült már.

Kik fordultak meg az eltelt 10 év alatt közreműködőként a hangversenyeken?
A koncertéletünknek több, mint 80 művészét és együttesét sorolhatnám fel, melyre most nincs lehetőség. Néhányat emelnék ki közülük: Zádori Mária, Németh Judit, Meláth Andrea, Béres Judit, Timothy Bentch (USA) és José Pizarro (E) énekművészeket, Horváth Anikó, Dobozi Borbála, Ella István, Pálúr János, Alföldy-Boruss Eszter hangszeres művészeket, Vashegyi György, Berkesi Sándor, Oláh Gábor, Kamp Salamon karnagyokat, - csak néhány a sok jeles művész közül -, valamint a Purcell Kórus, a Lutheránia és a Kántus együttesét.

Sokan kevéssé ismerik ma a klasszikus zenét. Hogyan segítik az ő zeneértésüket?
Minden alkalommal elhangzik a művekről és a szerzőkről egy rövid ismertető, amelyben a mű keletkezéséről, tartalmáról is szó van, valamint a zenei kifejezéseket, elnevezéseket is ismeretterjesztő módon magyarázzuk.

Hogyan készül a jubileumi hangversenyre?
Számomra a hála ünnepe ez. Hálás vagyok Isten szeretetéért, ajándékaiért, azért, hogy zenélhetek és így szolgálhatok Neki. Hálás vagyok egyáltalán a zenéért, a művészetért, a zenei prédikációért. Olyan műveket játszhatok, amik Istenhez közelebb visznek, a zene belső rendjén keresztül Isten felé terelnek. Ezt szeretném továbbadni, hogy más is boldog lehessen, más is megízlelhesse azt a gyönyörűséget, amit Isten a zenén keresztül ad. A 100. Estre méltóképpen Johann Sebastian Bach orgonaműveiből állt össze a műsor.

A Kelenföldi Barokk Esték jubileumi hangversenyére 2009. október 17-én, szombaton 17.00 órai kezdettel kerül sor a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség templomában. Igét hirdet Takaró Károly ny. püspök. Az ünnepi hangverseny műsora CD-n megvásárolható lesz.

 

Forrás: Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség