Kelenföldi Barokk Esték 100. hangversenye

Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész Johann Sebastian Bach orgonaműveiből ad elő.

 

 

A Jubileumi hangverseny műsora:

JOHANN SEBASTIAN BACH:

c moll prelúdium és fúga BWV 546

Jesu meine Freude BWV 610

Der Tag, der ist so freudenreich BWV 605

d moll tokkáta és fúga BWV 565

h moll prelúdium és fúga BWV 544

O Mensch bewein BWV 622

e moll prelúdium és fúga BWV 548

 

Igét hirdet: Takaró Károly ny. püspök

 

2009. október 17. szombat 17.00 óra
Kelenföldi Református Templom
1117 Október 23.u.5.

 

 

Rohanó világunkban szédületes sebességgel változnak az események. A mai kor embere be van programozva, menni kell, sietni kell, dolgozni kell, és határidőkre kell elkészülnie mindennek. Rohanunk, és az évek is rohannak velünk.

Nincs idő megállni, csendben gondolkozni, hisz nincs rá szükség. Gondolkoznak helyettünk a computerek, a beprogramozott műszerek. Nincs idő gyönyörködni a természetben, a művészetben, nincs idő zenét hallgatni, nincs idő beszélgetni, nincs idő másokkal törődni és embertársainkat szeretni, mert nem érünk rá semmire.
De vajon a temérdek tennivaló gazdagabbá tesz-é bennünket, vagy egyre jobban elszegényedik életünk, érzelmi világunk, és emberi kapcsolataink is egyre felszínesebbé válnak?

A múló évek során aztán rájövünk, hogy mégis szükséges, hogy legyenek ünnepi alkalmak, legyenek csendes óráink, amikor a külvilág zajából kiszakadva gyönyörködni lehet a művészeten keresztül is mindabban a csodában, amit Isten ajándékozott nekünk. Úgy gondolom a tizedik éve tartó „Kelenföldi Barokk Esték" sorozata ezt a szükséget és hiányt pótolja számunkra.

Ugyanakkor szeretnénk valamiben többet is adni a hallgatóknak. Mi az, amiben többet adhatunk?

Más a hely, más a zene mondanivalója - mert Isten háza meghatározza a művészi produkciót.

Az évi 10 hangverseny alkalmával a barokk kor egyházi zenéjét kívánjuk a hallgatósággal megismertetni. Az istentisztelet zenei gazdagítására sok páratlan, bibliai témájú mű született. A reformáció teológiája nem csak az Ige hirdetésére terjedt ki, hanem az istentiszteleten elhangzott zenére is. Így a gyülekezeti énekek korálelőjátékai, a kantáták szövege és zenei mondanivalója egyaránt a hirdetett igéről szóltak, elmélyítve annak belső tartalmát.

A tizedik éve tartó sorozatunkban szeretnénk elérni, hogy az istentiszteletekre írt és előadott egyházzenei műveket a hangversenylátogató, zeneszerető emberek a maguk helyén, magas színvonalú előadásban, neves művészek tolmácsolásában hallgathassák meg, és a prédikáció is központi helyen szólalhasson meg, mint annak idején.

Ebben az évben nagy esemény számunkra, hogy az októberi hangverseny a 100. Barokk Este lesz. Gyülekezetünkben és a budapesti református zenei életben kiemelkedő alkalom ez.

Szeretnénk méltón megünnepelni, és szeretnénk, ha mindez Isten dicsőségére és a hallgatók örömére, épülésére szolgálhatna.

Alföldy-Boruss Csilla


A sorozat támogatói:
Budapest Főváros XI.kerület Önkormányzata
Kelenföldi Református Egyházközség

A hangversenyekre belépődíj nincs, de a sorozat támogatására adományokat elfogadunk.